madsiden - efterår
Forskning i peanutallergi
Peanutallergi bekymrer forældre og læger, fordi peanutallergi blandt børn er relativ almindelig (England/USA), hyppigt kronisk og ofte med alvorlige reaktioner.

Igennem de sidste 15 år har studier fra især USA og England vist en fordobling i antallet af børn med peanutallergi. Det fremgår desuden, at i de to lande er ca. 1% af børnene allergiske overfor peanut. Ser man på anafylaktiske reaktioner fra fødevarer, viser det sig, at peanutallergiske patienter hyppigst dør under en anafylaktisk reaktion. Dette er årsagen til, at man ser på stigningen i antallet af børn med peanutallergi med stor alvor.

På nuværende tidspunkt er den eneste effektive behandling ved peanutallergi er helt at holde sig fra peanut. Dette er en belastende situation for peanutallergikere, idet man konstant er nødt til at være på vagt.

Ien periode frem til år 2000 anbefalede de amerikanske sundhedsmyndigheder at gravide og ammende burde holde sig fra peanuts, idet man antog, at indtagelse af disse kunne få en negativ indflydelse på barnet.

Disse anbefalinger er siden blevet lempet, da nye studier har vist, at der ingen øget risiko er for barnet hvis moderen under graviditeten eller i ammeperioden spister peanut.

Men – et studie viste, at brugte man hudplejeprodukter indeholdende peanutolie til børn, så steg risikoen for at børnene fik peanutallergi.

Disse resultater – at det er miljømæssige faktorer, der er væsentlige årsager til udvikling af peanutallergi - er siden blevet bekræftet i andre studier.

En engelsk undersøgelse sammenlignede to jødiske befolkningsgrupper. Den ene bosiddende i England, den anden i Israel. I England var der næsten 10 gange flere, der havde peanutallergi end i Israel. De israelske børn i alderen 8 til 14 måneder fik endda langt større mængder af peanut (7,1 gr. i Israel, 0 gram i England).

En undersøgelse fra England viste, at der i to undersøgelser med 6 års mellemrum var en stigning i forekomsten af peanutallergi (0,5% i 1989 og 1,8% i 1999).

To andre studier undersøgte effekten af den officielle anbefaling om at undgå at udsætte spædbørn for peanut. Når man kiggede på forskellen i forekomsten af peanutallergi, i den gruppe der havde fulgt opfordringen og de der ikke havde – så var der stort set ingen forskel.

Det er ikke muligt klart at pege på en entydig årsag til stigningen i peanutallergi. Selv om man opfordrer til at undgå at spise peanut, stiger antallet af peanutallergikere, så det ser ud til at der også er en række miljømæssige årsager til, at antallet af peanutallergikere stiger. Desuden undersøger forskere en række andre teorier, der kan medvirke til at forklare det øgede antal peanutallergikere:

Hvordan er peanut tilberedt (ristede o.a)
D-vitamins indflydelse ( idet D-vitamin medvirker i immunreaktioner)
Forskellige typer fedt indtaget under graviditet og under amning.
Hygiejne-teorien – (dårligt fungerende immunsystem)

Men der forskes fortsat for at komme en forklaring nærmere.

Et af de områder, der særligt fokuseres på, er udvikling af vacciner til immunterapi. Desuden arbejdes der på at udvikle tabletbaserede vacciner. Men fælles for dem alle er, at der endnu ikke findes overbevisende studier. Men en del af undersøgelserne peger på, at der kan dukke en effektiv løsning op. Medscape Allergy & Clinical Immunology 04/23/2009.