madsiden - efterår
D-vitamin i fokus - også når det gælder allergi

Australske forskere har foretaget en undersøgelse af børn født efterår/vinter og forår/sommer. De ønskede at undersøge om der var nogen forskel i forekomsten af allergi i de to grupper. Baggrunden for denne opdeling er en hypotese om at børn født i vinterhalvåret, hvor børn er mindre udsat for sollys danner mindre D-vitamin og dermed er hyppigere får allergi.

Resultatet af forskernes undersøgelser er:
Børn født efterår/vinter markant hyppigere får fødevareallergi generelt og især

Peanutallergi
Æg-allergi
Udskrevet en recept på en Epi-pen
Hypoallergen modermælkserstatning

Kilde

Børn med et lavt indhold af D-vitamin i blodet kan have en øget risiko for at få allergi. I en ny amerikansk undersøgelse har man set nærmere på resultater fra undersøgelser af børn og unge mellem 1 til 21 år og voksne. I den gruppe af børn og unge der havde et lavt niveau af D-vitamin, var der en større risiko for, at de var overfølsomme overfor 11 af de 17 testede allergener, bestående af både fødevareallergener og allergener i miljøet. Den samme sammenhæng fandt man ikke blandt voksne. Forskerne understreger, at der ikke er belæg for, på baggrund af denne undersøgelse, at for lavt D-vitamin udløser/forårsager allergi. Kilde