madsiden - efterår
Peanutallergi.
Peanutallergi er en alvorlig og potentielt livstruende tilstand. I Nordamerika er den årsag til hovedparten af alvorlige anafylaktiske reaktioner på

I modsætning til allergi overfor mælk og æg, der typisk går over i den tidlige barndom, virker det som om peanutallergi er kronisk.

Hovedparten af de børn, der er blevet allergiske overfor peanut forbliver allergiske resten af livet og må leve med en konstant risiko for at opleve en anafylaktisk reaktion, som følge af en utilsigtet indtagelse af peanut.

Desuden viser det sig, at omfanget af peanutallergi er stigende og omfanget ligger mellem 0,8% og 1,5% blandt Nordamerikanske og britiske børn. Dette er langt over niveauet i Danmark.

Problemet er at:
-når stadig flere bliver peanutallergikere
-når peanutallergi er en kronisk tilstand
-så bliver utilsigtet indtagelse af peanut en stigende sundhedsrisiko.

Den udbredte anvendelse af peanut i fødevareindustrien kan gøre det vanskeligt at undgå at indtage peanut ved en fejltagelse.

Andre risikomomenter er:
-når børn bytter mad i børnehave eller skole,
-at der kommer spor af peanut i fødevarer, fordi man ikke er omhyggelig nok under fremstilling/tilberedelse.
-Mangelfuld information om ingredienser i maden på restauranter
-Mangelfuld information om indholdsstoffer på varedeklarationer
-Fejllæsning af varedeklarationer

Flere studier viser at rigtigt mange (op til 75;nbsp;%) peanutallergiske børn ved et uheld er kommet til at indtage peanut.

At det nytter at gøre en indsats, viser et engelsk studie, der iværksatte en allergiforebyggelsesplan. Dette tiltag nedbragte risikoen fra 55% til 7% for at børnene ved et tilfælde kom til at indtage peanut.

En forskergruppe ønskede at undersøge hvor mange peanutallergikere der ved et uheld indtog peanut i Canada.
Som følge af en bevidst kostpolitik på uddannelsesinstitutioner i Canada og en af verdens mest restriktive krav til varedeklarationer, lå risikoen for ved et uheld at indtage peanut på et lavere niveau end i USA. Dette bekræftede denne undersøgelse også.

Men et sideresultat af undersøgelsen viste, at når nogen fik en allergisk reaktion efter indtagelse af peanut, var den efterfølgende behandling meget mangelfuld.

Dette får forskergruppen til at anbefale en yderligere reduktion af anvendelsen af peanut i fødevarer og en grundigere uddannelse i håndtering af allergiske og anafylaktiske reaktioner.

(J Allergy Clin Immunol 2006;118:466-72.)