madsiden - efterår
Priktest
En gruppe engelske forskere har undersøgt mønsteret i overfølsomhedsudviklingen i den tidlige barndom. Man testede en stor gruppe børn med hudpriktest, for at finde ud af hvilke allergener, børnene reagerede på. Det viste sig i undersøgelsen, at nogle overfølsomme børn reagerede med stadig større blaser - jo ældre de blev. På den baggrund var det muligt at forudsige, hvordan børnene senere ville reagere på forskellige allergener.

Undersøgelsen viste:

- at flere og flere af de undersøgte børn blev følsomme overfor luftbårne allergener i de år, de blev fulgt:

Alder
1 år
2 år
3 år
Allergener
Inhalationsallergener
1,3%
6,4%
10,7%
Fødevarer
2,8%
3,9%
3,7%


- at overfølsomhedsreaktion i 1-års alderen overfor mælk og æg kunne være et varsel om disposition for senere udvikling (omkring 3-års alderen) af allergi overfor peanut.

- at overfølsomhedsreaktion i 1-års alderen overfor æg kunne være et varsel om disposition for senere udvikling (omkring 3-års alderen) af allergiske reaktioner overfor inhalationsallergener som husstøvmider, kat og græs.

Desuden kunne man, ved priktest af børnene, se en tiltagende hudreaktion hos de overfølsomme børn efterhånden, som de blev ældre. Denne ændring kunne registreres i løbet af de første 3 leveår.

Det betyder, at hudpriktest er anvendelig til tidligt at finde de børn, der er i risikogruppe for at udvikle allergi.

Priktesten kan således være et brugbart instrument i arbejdet med at rådgive forældre om nyttige forebyggende foranstaltninger.

J Allergy Clin Immunol 2007;120:1166-71