Rygnings indflydelse på fostre og nyfødte
Astma er et stort og voksende problem. Forskning har i mange år beskæftiget sig med at undersøge luftforureningens indflydelse på udvikling af astma og andre luftvejssygdomme. En af de alvorligste og skadeligste påvirkninger stammer fra de mange indholdsstoffer i cigaretter. Både fostre og nyfødte udsættes for disse skadelige stoffer, når familien enten ryger eller færdes i miljøer, hvor passiv rygning ikke kan undgås.

Når moderen ryger under graviditeten og mens barnet er spædt, ser man ofte alvorlige luftvejsproblemer hos barnet – bl.a. ses nedsat lungefunktion og hvæsende vejrtrækning. Der er tilsyneladende en sammenhæng mellem passiv rygning og risikoen for at udvikle astma tidligt i livet. Denne risiko er forstærket, når en af forældrene samtidig er atopiker.

De studier, der indtil nu er gennemført på området, viser, at forældrenens rygning påvirker udviklingen af barnets lungefunktion og åndedrætssystem. Desuden er der en sammenhæng mellem udsættelse for tobaksrøg og barnets udvikling – barnet vokser langsommere, når forældrene ryger. Man har fremsat den teori, at forsinket vækst kan have en negativ effekt på udviklingen af luftvejene og immunsystemet.

Der har været uenighed om, hvornår skaderne som følge af passiv rygning opstår. Man er usikker på, om de opstår før eller efter fødslen - eller om der er forskellige effekter i de to perioder.

Man antager, at de skadelige stoffer i miljøet, der optages af moderen i løbet af graviditeten, særligt påvirker udviklingen af fosterets immunsystem.

Børn af forældre med atopi har en højere risiko for at udvikle overfølsomhed overfor husstøvmider, når de bliver udsat for passiv rygning.

Til gengæld er der tilsyneladende ikke en højere risiko for at udvikle høfeber, hvis man udsættes for passiv rygning under graviditeten og i de første levår.

For at skaffe endnu mere viden på området er der for nylig gennemført en en undersøgelse af passiv rygnings effekt på allergisk sygdom. Undersøgelsen fokuserede både på påvirkninger i fosterstadiet og hos nyfødte. Undersøgelsens resultat peger på, at passiv rygning har en markant og signifikant indflydelse på udvikling af hvæsende vejrtrækning og astma hos den undersøgte gruppe børn. Derfor kan det ikke siges tit nok, at forældre og andre, der er tæt på gravide og nyfødte, skal undlade at ryge.

Respiratory Medicine (2007) 101, 107–117