Ozon – godt og skidt
På hjemmesiden Danmarks Miljøundersøgelser Atmosfærisk Miljø, kan man finde en registrering af forekomsten af en lang række sundhedsskadelige stoffer i den luft vi indånder.

Det er velkendt at ozon i indåndingsluften har en negativ indflydelse på lungefunktionen. Astmatikere er særligt udsatte, idet de i forvejen har en nedsat lungefunktion.

En amerikansk undersøgelse af raske personer udsat for forskellige koncentrationer af ozon, viser lungefunktionen påvirkes selv ved relativt små mængder. Forsøgspersonerne blev udsat for koncentrationer i indåndingsluften, på fra 60 ppb til 87 ppb ozon eller ren luft. Ved let motion viste der sig allerede efter 5,6 timer en reduktion i lungefunktionen hos de personer, der blev testet med en ozonkoncentration fra 70 ppb. The American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. August 2009.

I EU er der fastsat en værdi på 90 ppb (målt som middelværdi over en time). Når denne værdi nås skal der udsendes information. Er der udsigt til en koncentration på 120 ppb i 3 på hinanden følgende timer, skal der varsles om de forhøjede koncentrationer.

Det tyder derfor på, at der kan være personer, der får påvirket deres lungefunktion ved de koncentrationer, der påvises i løbet af sommeren i visse dele af Danmark. For nogen kan tallene måske være med til at give en forklaring på hvorfor symptomer evt. forværres i visse perioder hvor ozon koncentrationen er høj.

Det gode ved ozon er dets beskyttende effekt mod solens skadelige UV stråler, når det befinder sig langt ude i atmosfæren. 10-08-2009