Astmaforekomsten stagnerer
Et helt nyt svensk studie viser, at antallet af astmatikere er ved at stagnere. I de sidste årtier har der været en foruroligende stigning i antallet af astmatilfælde. Det lader ifølge dette svenske studie til, at denne stigning er stoppet. Astma er dog stadig en af de hyppigste sygdomme i Sverige og man antager, at ca. 8% har astma. I øvrigt ser det ud til at antallet af dødsfald som følge af astma blandt børn og unge kun marginalt er faldende.

Dette studie bringer den senest opdaterede information om forekomsten af astma (i NordEuropa). Den vigtigste konklusion, der kan drages fra studiet er, at astmaforekomsten tilsyneladende er ved at stagnere. Man har sammenlignet med tidligere studier, der er foretaget på næsten samme grundlag i Sverige igennem de sidste 18 år.

Studiets resultater stemmer overens med resultaterne fra en række andre internationale studier offentliggjort igennem de seneste 10 år.

Blandt nogle af de vigtigste konklusioner fra studiet kan det understreges – igen – at rygning er meget tæt forbundet med udvikling af luftvejssymptomer.

I et forsøg på at finde frem til nogle af de mulige årsager til stagnationen i antallet af astmatilfælde, fremhæves en markant nedgang i antallet af rygere blandt de undersøgte personer. Desuden er der sket en økonomisk udvikling i området (Göteborg). Fra at have været et arbejderklasseområde domineret af industrivirksomheder er der sket en udvikling til et middelklasseområde. De mest forurenende virksomheder lukkede i løbet af 1980'erne. Endelig spekuleres der i, om reduktionen i luftvejssymptomer også kan føres tilbage til en stadig mere effektiv astmabehandling.

I den svenske undersøgelse ser man i modsætning til stagnationen i astmatilfælde en klar stigning i forekomsten af høfeber. Der er ikke nogle nye data om udvikling af overfølsomhed i Sverige, men det påpeges, at der er en sammenhæng mellem høfeber og senere udvikling af astma. Derfor vil man i de kommende år prøve at følge udviklingen i den gruppe, man har undersøgt i forbindelse med dette studie. Forskergruppen nævner derfor også, at når antallet af personer med høfeber stiger, vil man muligvis opleve en ny stigning i antallet af astmatikere.

Til slut fremhæves det, at årsagen til den tidligere så voldsomme vækst i antallet af astmatikere for ca halvdelens vedkommende skyldtes en øget diagnostisering af astma. 2009-12 Respiratory Research.