Atopisk eksem og risikoen for at udvikle astma
Befolkningsundersøgelser tyder på, at de allergiske sygdomme topper på forskellige tidspunkter i barndommen. Atopisk eksem og fødevareallergi topper i to-årsalderen. Overfølsomhed overfor luftbårne allergener er derimod sjældne i denne aldersgruppe.

Senere i barndommen ser det ud til, at omfanget af atopisk eksem, fødevareallergi og -intolerans igen falder, mens omfanget af astma, høfeber og overfølsomhed overfor de luftbårne allergener stiger.

Begrebet “den atopiske march” anvendes til at beskrive udviklingen fra atopisk eksem hos småbørn til udviklingen af astma hos børn i skolealderen.

(Den atopiske march betegner den udvikling hvor børn, der tidligere har haft atopisk eksem, udvikler høfeber og/eller fødevareallergi, ender med at få astma.)

Der er stor variation i de rapporter, der findes, om risikoen for at få astma, når man har haft atopisk eksem i barndommen.

Et nyt studie påpeger, at man på de foreliggende undersøgelsesresultater ikke kan konkludere, at den atopiske march rammer alle.

Forskerne bag studiet opdagede, at børn, der senere fik astma, ofte havde haft hvæsende vejrtrækning enten før eller sideløbende med deres atopiske eksem. Dette sætter spørgsmålstegn ved tesen om den allergiske march.

For nu at se nærmere på sammenhængen, stillede en anden gruppe forskere sig spørgsmålet:” Hvor stor er risikoen for, at et barn, der har haft atopisk eksem, senere udvikler astma?”

Denne undersøgelse viste, at når barnet havde haft atopisk eksem som spæd, var der en øget risiko for senere at udvikle astma. Men risikoen var langt mindre, end man tidligere havde ment.

Hver tredie af de børn, der tidligt i barndommen, havde haft atopisk eksem, udviklede senere astma.

Tidligere antog man, at havde man haft atopisk eksem som barn, var det næsten helt sikkert, at man også senere udviklede astma.

Kilde: J Allergy Clin Immunol 2007;120:565-9.