BiIBrombaer

Anafylaksi - hvad er det
Anafylaksi er en alvorlig allergisk reaktion, der sætter igang hurtigt, og kan udvikle sig fatalt. Man regner med, at omkring 2% rammes af denne alvorlige reaktion, og der ses en tendens til at yngre hyppigere rammes. Jo hurtigere reaktionen sætter ind, jo alvorligere kan konsekvenserne være.

Derfor er det vigtigt, at nødhjælp og behandling iværksættes hurtigt

Mange forskellige allergener kan forårsage en anafylaktisk reaktion, men der er en tendens til at især fødevarer, medicin og latex udløser anafylaktiske reaktioner. Hos børn ser man især, at det er mad, der er den udløsende faktor, mens insektstik og medicin er den hyppigst udløsende faktor hos voksne.

Man skal være opmærksom på, at visse sygdomme og forskellige typer medicin kan være med til at forværre forløbet.

Det kan være svært at se, om der er en anafylaktisk reaktion på vej, fordi der ofte er tale om meget forskelligartede symptomer. Hyppigt ses der dog reaktioner fra huden, maven, luftvejene og kredsløbet. Jo hurtigere den anafylaktiske reaktion sætter ind desto alvorligere konsekvenser. Normalt kan man se en reaktion indenfor de første minutter efter, man er blevet udsat for allergenet, men man skal huske på, at der også kan ses reaktioner op til en time efter. Efter behandling svinder symptomerne normalt inden for timer.

Det er vigtigt efterfølgende, at få noteret så mange detaljer som muligt om forløbet. Det er vigtigt for fremover bedre at kunne undgå de allergener, der giver den anafylaktiske reaktion. Jo flere detaljer desto bedre. Det, der er vigtigt at få noteret, er hvilke reaktioner havde man, hvad var man blevet udsat for (mad, medicin insektstik o.a.) og hvilke aktiviteter var man i gang med.

Er man i risikogruppe for udvikling af anafylaktiske reaktioner, vil ens læge ofte udskrive en EPI-pen til akut førstehjælp. Dette kan man gøre, fordi der her ikke er nogen grund til at betænke sig på at iværksætte førstehjælp. Herefter skal patienten hurtigt på hospital.

Efter en anafylaktisk reaktion skal patienten have grundig udredning af årsagen, vejledning i brug af EPI-pen og grundig træning i at undgå, at blive udsat for det allergen, der giver den allergiske reaktion. Det kan være meget hensigtsmæssigt, at den nærmeste omgangskreds også er instrueret i, hvad man skal gøre, hvis patienten skulle få en anafylaktisk reaktion. Desuden kan det være en hjælp, hvis patienten bærer et af de forskellige SOS-kapsler eller armbånd, man kan få til vigtig information om sygdom og medicin, og hvad der skal gøres i en nødsituation. Kilde 19-11-2011 Læs mere om Jext® en nyudviklet EPI-pen fra Alk Abello