BiIBrombaer

Stress og atopiske sygdomme

- Flere studier understreger, at der er en sammenhæng mellem stress og astma/atopi.

- Påvisning af sammenhæng mellem molekulære mekanismer og astma/atopi er et stort og aktivt forskningsområde.

-Stress påvirker reguleringen af immunsystemet og påvirker derved sandsynligvis også en medfødt eller erhvervet overfølsomhed overfor stoffer i miljøet. På den måde kan stress være en medvirkende årsag til, at man får en allergisk reaktion.

En gammeldags opfattelse.
Astma og allergi har af mange været opfattet som en psykosomatisk lidelse. Man møder stadig en del der deler denne misopfattelse. I dag er det bevist, at en allergisk reaktion udløses af et allergen.

Atopi.
Atopi betyder, at man under bestemte forhold er disponeret for at reagere allergisk. (Disse forhold er miljøbestemte f.eks. pollen, fødevarer, insekter, kæledyr, m.v.) Når atopikeren så udsættes for en vis belastning fra allergener, starter en biologisk proces i kroppen, der udløser den allergiske reaktion. (Astma, høfeber, eksem). Diagnosen atopi er altså et udtryk for, at man lettere end andre vil kunne udvikle en allergisk sygdom

I barndommen udvikles og modnes immunsystemet. De miljømæssige og genetiske faktorer i sammenhæng har stor betydning for, om barnet senere i livet udvikler allergiske sygdomme. Stress spiller i denne sammenhæng også en stor rolle både, hvad angår udvikling af allergisk sygdom og, hvad angår forværring af eksisterende allergisk sygdom.

En kort beskrivelse af stress:
Når man bringes i en situation, som man ikke føler man mestrer, kan man opleve stress. Reaktionen kan spænde fra uro/angst til posttraumatisk stress og depression. Dette afspejles i komplekse fysiologiske ændringer i kroppen(Neuroendokrine og immunologiske reaktioner). Normalt vil kroppen hurtigt bringe balance i det fysiologiske system - man har overvundet stressreaktionen.

Konsekvensen af langvarig stresspåvirkning:
Langvarig stress-påvirkning er skadelig for kroppen. Det ses ofte, at hjerte-kar sygdomme er forårsaget af langvarig stress, ligesom det er påvist, at stress påvirker vores immunsystem negativt. Derved kan stress sænke tærskelen for, hvor meget allergen man kan tåle, før man får en allergisk reaktion.

Den enkeltes evne til at håndtere langvarig stress.
Det er velkendt, at der er stor forskel på, hvordan forskellige personer kan klarer langvarig stress. Dette er en vigtig pointe, når man skal vurdere studier og iagttagelser, der har fokus på stress;rsquo;s indvirkning på vores sundhed. Blot fordi ;eacute;n person kan udholde en vis mængde stress, er det ikke ensbetydende med, at en anden person tåler lige så meget.

I dag ved vi altså meget mere om de mekaninsmer i kroppen, der forbinder stress, personlighed og følelser med immunsystemet og den deraf øgede risiko for udvikling af bl.a. atopiske sygdomme.