næste sidste
Diskussion om allergentætte betræk

Diskussionen om, hvor stor effekt allergentætte betræk har, er blusset op igen, efter man har gennemanalyseret en række relevante undersøgelser. I den seneste Cochrane undersøgelse bliver der sat spørgsmålstegn ved, om allergentætte betræk overhovedet har nogen effekt. Et springende punkt i diskussionen er kvaliteten af de undersøgelser, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige. Sundhedsstyrelsen har sat et udredningsarbejde i gang med henblik på en evaluering af det videnskabelige grundlag for, at Sundhedsstyrelsen i dag anbefaler, at man anvender allergentætte betræk. Kilde 12-12-2011Påvirker husstøvmider og kakerlakker IgE reaktioner på rejer

Måling af IgE overfor en bestemt fødevare anvendes ofte til at forudsige, om en person vil reagere allergisk på den pågældende fødevare. Nu viser forsøg på børn i USA, at visse små organismer kan være med til at forhøje IgE overfor rejer. De små organismer, der er tale om, er husstøvmider og kakerlakker. En af årsagerne kan være, at alle tre organismer (rejer, husstøvmider og kakerlakker) indeholder det samme protein - nemlig tropomyosin. Dette bør medføre, at man nøje vurderer, hvad det er, der forårsager det forhøjede IgE niveau - rejerne eller husstøvmider/kakerlakker  Kilde 8-10-2011Ny vaccinationsbehandlingsstrategi afprøvet
Tyrkiske forskere undersøgte en ny strategi ved behandling af børn med husstøvmideallergi og mild til moderat astma. Børnene blev inddelt i 4 grupper:
  • En gruppe der blev behandlet med injektioner - subkutan - vaccinationsbehandling,
  • en gruppe der blev behandlet med tabletbaseret vaccinationsbehandling,
  • en gruppe der blev behandlet med en kombination af subkutan og tabletbaseret vaccinationsbehandling, og
  • en gruppe der blev behandlet medicinsk. 
Forskerne rapporterede, at kombinationen af subkutan vaccinationsbehandling til at starte behandlingen med, giver en hurtigt indsættende effekt og at vedligeholdesbehandlingen med den tabletbaserede behandling er nemmere at gennemføre, fordi patienten ikke konstant skal vaccineres. Kombinationsbehandlingen virkede markant bedre end de tre andre behandlingsmetoder. Kilde 18-6-2011