næste indlæg sidste indlæg

Spændende astma forskning


Endotoxiner spiller muligvis en stor rolle i forbindelse med muligheden for at reducere udviklingen af astma. Det viser nyt forsøg fra Belgien, hvor forskerne har udsat mus for landskidt eller et mere stuerent alternativ. Musene udsat for landskidt fik ikke astma i samme omfang som kontrolgruppen. 4-9-2015 KildeAstma kan gøre det sværere at blive gravid


I et dansk studie har man undersøgt årsager til, at kvinder har svært ved at blive gravide. Af de 15.000 undersøgte kvinder var der omkring 900, der havde astma. Der var i undersøgelsen klare tegn på, at kvinder med astma havde sværere ved at blive gravide end andre kvinder. KildePhthalater kædes i en norsk undersøgelse sammen med risiko for udvikling af astma


I en norsk undersøgelse slår forskerne fast at især børns immunforsvar er særlig sårbart fordi det ikke er færdiudviklet. Phthalater udgør en særlig risiko idet det kan medvirke til at børnene lettere udvikler atopisk sygdom. Der er derfor grund til at fjerne eller kraftigt reducere gulvbelægning, legetøj og tøj, der indeholder phthalater. Environ Health Perspect. 2013;121(2):a59