forrige indlæg

Astma og stress hos børn.

En engelsk undersøgelse har set på sammenhængen mellem astmaanfald og belastende oplevelser hos astmabørn. (Belastende oplevelser: Sygdom, dødsfald i familien, seperation og skilsmisse). Undersøgelsen viser at indenfor 2 dage og 5-7 uger efter den belastende oplevelse, fik astmabørn markant flere astmaanfald, end de normalt havde. Thorax 2004;59:1046-51.


Atopi og arvelighed.

Det er velkendt, at hvis begge forældre har atopi, har deres børn en øget risiko for også at udvikle atopi.Et nyt amerikansk studie viser, at der især er en sammenhæng mellem faderens sygdomshistorie (især mht. astma) og risikoen for at barnet får atopi.Læs mere


Husstøvmider foretrækker et køligt og fugtigt miljø.

I England anvender forskere et apparat, der tester hvilket miljø husstøvmider foretrækker. Undersøgelser viser, at husstøvmiderne foretrækker et køligt og fugtigt miljø. En interessant oplysning er, at et enkelt brusebad leverer fugt nok til at husstøvmiderne kan overleve i boligen. Så det kan endnu en gang slås fast, at det er vigtigt, at holde luftfugtigheden i boligen lav ved bl.a. at lufte grundigt ud. Nature 19-11-2004. Læs mere om husstøvmider