Skimmelsvamp - et voksende problem

Skimmelsvamp er en helt naturlig del af vores miljø. For mange er det ikke et problem. Men for andre, der er allergiske overfor disse organismer, kan skimmelsvamp-koncentrationen nå et nivau, hvor det er generende. Gennem snart mange år har Astma-Allergi Danmark udsendt varsler om koncentrationerne af alternaria og cladosporium.

Skimmelsvamp trives især på steder, hvor der er fugtigt. Netop dette tilgodeser vi mennesker uheldigvis, i vores måde at leve på i dag. Vi bygger bl.a. tætte huse og for at spare på varmen, reducerer vi ventilationen. Vi "glemmer" ganske enkelt at lufte grundigt ud flere gange om dagen. Derved giver vi skimmelsvamp de mest ideelle livsbetingelser.

Der hvor vi hyppigt kan støde på skimmelvækst i vores boliger er i de fugtige rum - køkken, bryggers og badeværelse. Dernæst er konstruktionsfejl i nogle huse med til at fremme livsbetingelserne for skimmelsvamp. Steder, hvor den varme indeluft kan møde kulden udefra, giver grobund for skimmelvækst. 

Baggrunden er at den varme indeluft indeholder vanddamp, som når den møder en kuldebro (en konstruktionsfejl i huset, hvor der ikke er effektiv isolering), som omdannes til fugt, der giver gode livsbetingelser for skimmel. Et helt klassisk sted er indvendigt på badeværelsesvinduet.

Desuden er utætte tage og skjulte rørskader årsag til skimmelsvampeangreb. Derfor er det vigtigt at kontrollere vandforbrug og  tagkonstruktion jævnligt.

Skimmelsvamp har været et gennemgående tema i debatten om indeklimaet i mange offentlige institutioner. Her har der gennem årene været rapporteret om bl.a. skoler og børneinstitutioner, hvor fejl i bygningernes konstruktion har givet alvorlige skimmelsvampeangreb med sygdom blandt børn og personale til følge.

Sideløbende med dette store problem, er der hyppigt blevet rapporteret om småbørnsinstitutioner, hvor de krybber, som børnene sover til middag i, er befængt med skimmelsvamp.

De store skybrud, der har ramt Danmark her i 2011, har givet skimmelsvampeproblemer i mange kældre, der blev oversvømmet. Her er det igen fugt, der ikke kan fjernes hurtigt, der er problemet. Samtidig er sommervarmen også en faktor, der stimulerer svampenes vækst. Det er vigtigt, at få fjernet alle de ting i kældrene, der kan holde på fugten og være med til nedsætte ventilationen i de ramte lokaler.  Affugtere er det mest effektive til at fjerne den fugt, der er afsat i mure og gulve, men åbne døre og vinduer kan også hjælpe på luftcirkulationen. (Det er vigtigt at huske på, at kloakvand indeholder sygdomsfremkaldende bakterier, så beskyttelsesudstyr er nødvendigt, når der skal ryddes op og rengøres.) 3-8-2011