første foregående
Phthalater kædes i en norsk undersøgelse sammen med risiko for udvikling af astma

I en norsk undersøgelse slår forskerne fast at især børns immunforsvar er særlig sårbart fordi det ikke er færdiudviklet. Phthalater udgør en særlig risiko idet det kan medvirke til at børnene lettere udvikler atopisk sygdom. Der er derfor grund til at fjerne eller kraftigt reducere gulvbelægning, legetøj og tøj, der indeholder phthalater. Environ Health Perspect. 2013;121(2):a59