gode bøger om allergi
E-nummerbogen.
Orla Zinck & Torben Hallas-Møller.
Aschehoug.

E-nummerbogen er et opslagsværk, som mange vil kunne have glæde af ikke mindst familier med allergi. Bogen er bygget meget systematisk op, og der er en grundig gennemgang af, hvordan man bruger tabellerne og læser forklaringen til de enkelte stoffer.

Ud over en grundig information om de enkelte tilsætningsstoffer er der fem spændende tabeller. Den ene lister alle de tilsætningsstoffer op, der formodes at kunne udløse allergiske reaktioner. Den anden gennemgår produkter (f.eks. mælk eller soja) der kan gemme sig under mange forskellige navne. Netop de mange betegnelser for en og samme ingrediens kan være med til at gøre det besværligt at købe ind, hvis man er allergisk overfor netop disse produkter. Desuden er de mange forskellige betegnelser med til at gøre det unødigt svært for pårørende, der ønsker at lave mad til en fødevareallergiker. Med disse lister i hånden er det lidt nemmere og sikrere at købe ind. Dernæst er der en liste over godkendte tilsætningsstoffer, der ikke må indtages af jøder eller muslimer. De sidste to tabeller omhandler tilsætningsstoffer og tekniske hjælpestoffer, det er tilladt at anvende til økologiske fødevarer.

Bogen gennemgår systematisk følgende områder: Farvestoffer, Konserveringsstoffer, Antioxidanter og antioxidantsynergister, Emulgatorer, stabilisatorer og fortykningsmidler, Syre, base og salt, Antiklumpningsmidler, Smagsforstærkere, Overfladebehandlingsmidler, Emballage(pakke) gasser og drivgasser, Sødestoffer, Andre tilsætningsstoffer.
Der er indledningsvis et generelt afsnit om tilsætningsstoffer. Her gennemgås de regler og love, der ligger til grund for hvilke stoffer, der i dag må anvendes. Samtidig giver bogen eksempler på, at tilsætningsstoffer ikke altid deklareres på varer, der sælges i Danmark, selvom de deklareres i oprindelseslandet. Dette understreger det paradoks der er i lovgivningen: at der kun undersøges for lovlige stoffer og ikke ulovlige. Et særligt interessant afsnit handler om ingredienser, som ikke er regulerede på samme grundige måde, som tilsætningsstofferne er.
Dernæst gennemgås de enkelte områder på samme grundige måde. Der er en gennemgang af generelle temaer indenfor de enkelte områder. Specifikke eksempler bliver nævnt, mange med det formål at stille spørgsmålstegn ved det rimelige i, overhovedet at anvende tilsætningsstoffer i konkrete situationer. Det er tankevækkende læsning, der handler om vores sundhed som sådan.
Derfor må bogen anbefales til alle, der er interesseret i at undgå unødvendige eller skadelige tilsætningsstoffer.