gode bøger om allergi
Lægeserien - Astma
Boganmeldelse

Jon Ayres
Libris

Lægeserien omfatter en lang række hæfter om forskellige sygdomme. Hæftet om Astma er baseret på engelske behandlingstraditioner, hvilket man bør være opmærksom på under læsningen.

Hæftet gennemgår årsager og udløsende faktorer i forbindelse med astma. I et enkelt sprog støttet af gode illustrationer gennemgår hæftet, hvad astma er, og hvor udbredt sygdommen er. Der gøres rede for symptomer og for, hvordan lægen stiller en diagnose, ligesom der er en grundig gennemgang af, hvad man selv kan gøre for at undgå anfald.
Desuden fortælles der i hæftet om behandlingsformer og virkningen af de forskellige typer medicin.
Hæftet sluttes af med 4 afsnit der fortæller om astma hos ældre, specielle former for astma, erhvervsbetinget astma og alternativ behandling af astma.

Hæftet rummer mange brugbare oplysninger, men det er ærgerligt, at denne udgave ikke har været underlagt et mere kritisk gennemsyn mht. sproglige formuleringer. Oversættelsen fra engelsk til dansk virker visse steder mangelfuld. Man kunne ønske, at sproget i næste oplag ændres tll et mere flydende dansk.

Astma - Lægeserien