>>>: Høfeber

om høfeber

Allergiker og bloddonor

Bloddonorerne og Astma-Allergi Forbundet har udgivet en lille pjece om de ting, man skal være opmærksom på, hvis man som allergiker ønsker at give blod. Der er nemlig mulighed for, at man kan skade sig selv, eller man kan skabe ubehag for den person, der modtager blodet. Derfor er det vigtigt, altid at orientere personalet, der hvor man bliver tappet, hvis man har allergi. De ved så, hvad der skal gøres. Læs mere.

“Du er god nok”

Umiddelbart har alle børn (og voksne for den sags skyld) jo glæde af at høre det budskab så tit som muligt. Børn, der af den ene eller den anden grund, er særlig sarte eller udsatte kan have et ekstra stort behov for bekræftelse.
Dette kan være tilfældet med børn, som lider af eksem, astma eller allergi. Børnene føler sig tit andeledes, udenfor, forkerte osv. Carsten Sommerskov er manden bag 2 CD’er, som gennem historiefortælling kan være med til at styrke barnets følelse af at være god nok. Se nærmere her

Høfeber – gode råd

Høfeber skyldes allergi overfor pollen.
I Danmark er det især pollen fra hassel, el, elm, birk, græs og bynke, der giver problemer.
Pollensæsonen begynder i det tidligste forår og fortsætter helt hen til starten på efteråret. Dog er det sjældent, at den samme person får symptomer af alle typer pollen, så den periode, den enkelte har høfebersymptomer, er heldigvis ikke helt så lang.

Symptomerne på høfeber er røde, kløende øjne, der løber i vand, nysen, kløende – og enten rindende eller stoppet – næse. Kløe i ører,gane og svælg kan også forekomme.
Hvis høfeberen ikke behandles, kan den i nogle tilfælde udvikle sig til astma. Pollen-allergi kan også vise sig som nældefeber.

Høfeber behandles dels lokalt med øjendråber og næsespray og dels med antihistamintabletter.
Nogle vælger at få vaccinationsbehandling.

Pollenallergi giver ofte krydsreaktioner, så man også får symptomer, når man spiser bestemter fødevarer. Læs om dette andet steds på disse sider.

Af og til hører man udtrykket “Helårshøfeber” – med det menes der symptomer som ved pollenallergi, men oftest skyldes helårshøfeber allergi overfor husstøvmider eller dyrehår.

Pollen bliver ført med vinden over store afstande og er alle vegne i naturen. Så undgå pollen kan man ikke, men man kan tage nogle forholdsregler, så man bliver generet mindst muligt:

* Hold dig orienteret om, hvor høj pollenkoncentrationen i luften er, ved at følge pollenmeldingerne.

* Luft kun ud efter duggen er faldet om aftenen, om natten og i de helt tidlige morgentimer, på disse tidspunkter er pollenkoncentrationen lavest.

* Tør ikke vasketøj udendørs i pollensæsonen.

* Få pollenfilter i bilen, og hold ruderne lukket.

* Undgå at tage blomstrende grene og planter, som kan afgive pollen, ind i hjemmet.

* Brug solbriller, herved undgår du at få alt for mange pollenkorn i øjnene

* Skal man på ferie i udlandet, er det vigtigt på forhånd at undersøge pollenforekomsten det pågældende sted i den periode, man påtænker at feriere.

Husstøvmiden

Husstøvmiden har fulgt mennesket i mange generationer.
I dag er husstøvmiden den væsentligste indendørs årsag til udvikling af allergi. Flere bliver allergiske på grund af husstøvmider end af pelsdyrallergi. Det antages, at den moderne boligform med stadig tættere huse og effektiv isolering er en medvirkende årsag til, at husstøvmiderne opnår gode livsbetingelser – nemlig varme og høj luftfugtighed.

Udbredelse.

Husstøvmiderne trives godt i varme og fugtige omgivelser. Derfor ses der en højere forekomst af mider jo længere sydpå man kommer, mens husstøvmiderne har ringere livsbetingelser oppe i det nordlige Norge og Sverige. Der er en del forskellige arter, fælles for dem er, at de er meget små, normalt ikke synlige med det blotte øje. De er ca. 1/3 mm store. Udvikling fra æg til voksne husstøvmider varer fra uger til måneder. Under deres udvikling er der perioder, hvor husstøvmiderne er i hvilestadier. Netop disse stadier er kendetegnet ved, at miderne er svære at udrydde i denne periode, fordi de er væsentigt mere hårdføre. Oftest er det især dele af husstøvmiderne og deres afføring, der er årsagen til udviklingen af allergi.

Foretrukne levested.

Husstøvmiden lever som sagt hvor der er varmt og fugtigt. Derfor finder man altid miderne i vore senge. Her trives de, fordi der er hudskæl og hårrester, der er varmt og fugtigt. Alt er som skabt for husstøvmiden. Der ud over kan miderne også findes i større tal i polstrede møbler og på/i gulvtæpper. Sengene skal derfor altid luftes godt, så varmen og fugten hurtig kan komme væk. Desuden kan husstøvmiden også findes i tøjdyr. Derfor er det en godt ting, hvis de tåler at blive vasket ved mindst 60 grader. Hvis man ønsker at gøre livet surt for husstøvmiderne er den bedste metode at nedsætte luftfugtigheden. God udluftning især i vintermånederne kan bringe luftfugtigheden ned under 45 %RF, denne lave luftfugtighed gør det vanskeligt for miderne at optage vand nok og derfor dør de.

Måling af partikler

I dag anvender man en del forskellige metoder til at undersøge, om der er husstøvmider i et hjem. Ved hjælp af avanceret testudstyr har man bl. a fundet ud af, at ved rengøring og anden trafik i hjemmet, hvirvles dele af døde husstøvmider og eskrementer fra hussstøvmider op. De falder dog hurtig ned igen, ca 15 min varer det, så er den resterende mængde af allergener i luften lav. Som kuriosum kan det nævnes, at katteallergener holder sig svævende i timevis. I det daglige er det dog ikke nødvendigt med så avancerede metoder. Her kan man tage støvsugeren til hjælp. Normalt vil det især være sengemiljøet man vil tage en sådan prøve fra. Det er erfaringsmæssigt her, der er flest mider. Enten tager man en almindelig støvsugerpose og suger i et antal minutter det eller de steder, man skal måle fra og sender denne pose ind til nærmere analyse. Eller man anvender et specielt mundstykke til at montere på støvsugeren. Endelig findes der en metode hvor man tilsætter en reagens til en støvprøve. Er der husstøvmider i støvprøven, vil en medfølgende stix ændre farve og man ved så, at der er husstøvmider.

Udvikling af allergi?

Normalt er husstøvmiderne årsag til allergiske reaktioner så som snue, kløe i øjnene og astma. Men man er ikke sikre på om husstøvmiderne har en indvirkning på eksem. Symptomerne fra husstøvmider kan være svære at adskille fra andre allergiformer. Men normalt vil man opleve at allergien generer hele året. Helårs allergi er da også det symptom lægen kigger efter, når han har mistanke om at patienten er allergisk overfor husstøvmider. Antallet af personer, der er allergiske overfor hussstøvmider, er stigende som allergi i det hele taget er det. Det lader til, at børn der er født om efteråret har øget risiko for at udvikle husstøvmide-allergi. Har spædbarnet forældre, der også er atopikere, øges barnets risiko for at udvikle allergi herunder også husstøvmide allergi. Der skal væsentligt lavere koncentration af husstøvmide allergen i luften til at gøre disse børn allergiske end hos børn født af forældre uden atopi.

Begrænsning af husstøvmiden

Der skal sættets særligt fokus på soveværelset og især på sengene. Hyppig og effektiv udluftning er nødvendig. Jo lavere luftfugtighed jo lavere koncentration af husstøvmider. Vask af sengetøj er også vigtigt. 90% af husstøvmide allergenerne forsvinder ved vask. Men husstøvmiden lever glade videre hvis vandet ikke er mindst 60 grader varmt. Så der skal meget varme til. Støvsugning reducerer forekomsten af mider med ca 50%, men derefter er det ikke ved gentagen støvsugning muligt at se en reduktion i mængden af husstøvmider. I øvrigt er det vigtigt at være opmærksom på, at støvsugeren som minimum skal have et effektivt HEPA filter indbygget, ellers blæser husstøvmideallergenerne blot gennem filteret og ud i luften igen. Uanset hvilken type pude og dyne man vælger, er det et krav, hvis man ønsker en reduktion i antallet af husstøvmider, at de kan vaskes. Desuden skal man undlade at have gulvtæpper på gulvet i soveværelset, da disse ogå kan holde på store mængder af allergener. Der ud over er det et godt råd at holde luftfugtigheden nede på så lavt et niveau som muligt. Ikke tørre tøj indendørs, lufte godt ud, koge mad under låg og anvende emfanget, tørre op efter bad og så videre. Temperaturregulering er formentlig mest effektivt om vintere, hvor man sætter varme på i soveværelset samtidig med, at man lufter ud. Dette vil kunne sætte den relative luftfugtighed meget ned. Og dermed genere husstøvmiden. Kemiske midler kan det ikke anbefales at anvende, da der ikke er vist nogen sikker effekt i forsøg under normale forhold.

Allergivaccination en mulighed?

Undersøgelser viser, at der er god effekt af allergivaccination hos patienter med et vist medicinforbrug, som de ønsker at reducere. Det er vigtigt at få klarlagt hvilken type allergi man har, inden man begynder en vaccinationsbehandling. Det er også vigtigt at understrege at allergivaccination kan være med til at nedsætte medicinforbruget. Det kan ikke totalt erstatte det.

Konklusion.

For at nedbringe risikoen for at udvikle husstøvmide-allergi er det vigtigt at holde koncentrationen af disse allergener på så lavt et niveau som muligt, især i hjem med spædbørn er det vigtigt at holde koncentrationen af husstøvmideallergener så lav som muligt for at reducere risikoen for at barnet udvikler allergi. Det bedste er at arbejde målrettet på at nedsætte mændgen af husstøvmider ved at gøre livet så surt (tørt) for dem som muligt.

Kilde. Ugeskrift for læger 25-1-1999; 161: 414-8

Hvad er en priktest

En priktest er populært sagt en provokation af dit immunsystem med kendte rene allergener. “Prik” refererer til at der bliver prikket et lille hul i huden med en fin lancet.

Det er i dag muligt, ved hjælp af en priktest, at få en indikation af, om man reagerer allergisk overfor et givent allergen. Metoden har været anvendt i mange år til at teste allergikere for nogle af de stoffer, som de måske er allergiske overfor.

Testen er kun en del af den samlede vurdering, idet testen på nuværende tidspunkt ikke er så sikker, at det er muligt at drage entydige konklusioner på baggrund af priktesten alene.

Fremgangsmåden ved priktesten er enkel. På et stykke hud (ofte underarmen) fastgøres et stykke tape med en række numre på.
Ud for hvert nummer afsættes en dråbe – hvert nummer refererer til et bestemt allergen (Birk, græs, æg, hund, kat og så videre).
For senere at vide, hvordan du reagerer, er der er en kontrol og en histamin dråbe.

Der sættes en række dråber, en for hver af de forskellige stoffer, der skal testes.
Dernæst vil sygeplejersken eller lægen med en fin lancet prikke et lille bitte hul i huden gennem dråben – (normalt vil det ikke bløde) – for at allergenet kan komme i kontakt med dit immunsystem.

Lægen skifter lancet for hvert prik.

Dette gøres for ikke at blande de forskellige ekstrakter sammen.
Det er vigtigt, at der benyttes en ny lancet, hver gang, der skal prikkes gennem en dråbe, ellers har hverken lægen eller du mulighed for at finde frem til hvilke stoffer, du reagerer på, og hvilke du ikke reagerer på – fordi allergenerne er blevet blandet på lancetten.

Det vil sige, at det er vigtigt at lægen, hver gang skifter lancet.

Den næste risiko for at få et usikkert resultat er ved aftørringen af armen – eller rettere afdupningen af armen.
Det siger sig selv, at når du nu har et antal små huller i armen, så vil det kunne give usikre resultater, hvis reagenserne nu tørres ud over hele armen – så kan der komme reagenser ned i de forkerte huller og det vil være umuligt at vurdere resultatet med sikkerhed.
Det er derfor vigtigt at lægen er omhyggelig, med at duppe dråberne væk og ikke tørre hen over armen eller ryggen, hvor testen nu er blevet taget.

Hvorfor nu gennemgå dette så grundigt?

Jo – det ville være ærgerligt, at skulle få det indtryk, at der er noget du er allergisk overfor på et forkert grundlag.

Din hverdag kan være bøvlet nok i forvejen!

Hvad er det vigtigt, at du husker på, inden du kommer til lægen for at få foretaget en priktest?

Selvfølgelig har lægen gennemgået dette med dig, men der er en del ting, du selv kan være opmærksom på, inden du skal have foretaget en priktest.

Antihistaminer må ikke tages 3 dage inden testen.
Hismanal må ikke tages 6 uger inden testen.

Kortison-creme må ikke bruges 1(et) døgn inden, på det sted hvor testen skal udføres.
Stærk steroidsalve må ikke være anvendt 2-3 uger før testen.

Armen skal normalt altid sprittes af inden lægen begynder på testen, men det er især vigtigt, hvis du har brugt lotion, creme eller cremedusche.
Er armen ikke rengjort ordentligt vil disse midler kunne være med til at give et fejlagtigt resultat.

Når testen er gennemført, vil du skulle sidde i et stykke tid i venteværelet, hvorefter lægen vil aflæse resultatet.

Er du allergisk overfor nogle af stofferne, vil du reagere ved at du får en papel (huden hæver og rødmer) på huden.

Størrelsen af denne papel vil være et udtryk for, hvor kraftigt du må antages at reagere på det pågældende stof.
Her sammenligner lægen med kontroldråben og histamindråben.
Lægen vil tegne rundt om papelen og overføre cirklen til et stykke specialtape, som han vil sætte ind i din journal.

Dette vil lette arbejdet med at vurdere om en eventuel diæt/allergisanering eller behandling har hjulpet når du bliver testet senere.