Grundallergener
Grundallergen konceptet omfatter familier af beslægtede proteiner, der er involveret i udbredte livsvigtige processer og som følge deraf er vidt udbredt i naturen.
Plante-grundallergener har tydelige fællestræk, når man ser på sekvenser, regioner, strukturer og funktion.
De er ansvarlige for mange IgE krydsreaktioner selv mellem planter og frugt/grøntsager, der ellers ikke kommer fra samme plantefamilie.
Selvom disse allergener ofte betragtes som allergener, der ikke rammer bredt (minor allergens), vil overfølsomhed overfor disse grundallergener kunne medføre risiko for at udvikle overfølsomhed mod mange forskellige planter/frugter/grøntsager.

Om man eventuelt udvikler allergi overfor disse grundallergener synes at være bestemt af geografiske faktorer og dermed hvilke grundallergener, man udsættes for.

Med udgangspunkt i denne viden vil nye befolkningsundersøgelser om allergi kunne give ny viden om, hvordan grundallergenerne bidrager til udvikling af allergi.
Forudsætningerne vil være, at man er i stand til at diagnosticere på baggrund af grundallergen-molekyler og den nye viden, vil kunne bidrage til patientrettede forebyggende og behandlingsmæssige tiltag.

Med udgangspunkt i denne nye viden vil man også kunne analysere nye fødevarer for hvilke grundallergener de indeholder og hvilke allergikere, der i så fald bør holde sig fra at spise dem.