Hvad er Dicillin-sagen og hvorfor kan den være interessant for dig?

Opdatering 3-6-2023: Tallene for potentielt kontaminerede er blevet opjusteret til 79.000 personer og perioden er blevet forlænget: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2023/undersoegelse-af-aarsagen-til-dicillin-forurening-er-afsluttet/ – Den forlængede periode hvor personer har kunnet få kontamineret medicin, sætter et stort spørgsmålstegn ved, hvor hurtigt myndighederne egentlig har reageret. Dicillin fra Sandoz 500 mg blev forurenet (efteråret 2022) med bakterier, der har en resistensegenskab. … Læs mere Hvad er Dicillin-sagen og hvorfor kan den være interessant for dig?

Nikkel fortsat et problem

Miljøstyrelsen har igen undersøgt indholdet af nikkel i en række produkter og har desværre (igen) fundet et forhøjet indhold i en del produkter. Det fremhæves at man især skal være på vagt når man køber ind via udenlandske hjemmesider. KILDE: https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2023/jan/smykker-og-legetoej-afgiver-for-meget-nikkel/

Hårtab

Et videnskabeligt resume (Ref.1) af en lang række studier om tilskud i forbindelse med hårtab viser, at der måske kan være hjælp at hente. Artiklen opfordrer læger til at indgå i et aktivt partnerskab med patienten om at finde den bedste løsning for den enkelte patient. Hermed også sagt, at det ikke nødvendigvis er alle, … Læs mere Hårtab