Teknologirådet

Teknologirådet udgav i slutningen af 2000 “Handlingsplan for forebyggelse af overfølsomhed og allergiske sygdomme i Danmark 2001 – 2005“. Rapporten gennemgår bl.a. definitionerne på overfølsomhed og allergiske sygdomme. Der er et afsnit om forebyggelse, samt en gennemgang af dels sundhedsvæsenets behandlingstilbud og dels de alternative behandlingsmuligheder.

Allergiundersøgelse i Europa.

80 millioner mennesker i Europa lider af allergi. 25% af Europas befolkning har en eller anden form for allergi. En undersøgelse foretaget blandt 7.000 allergipatienter, viser at allergi er et problem med betydende indflydelse på mange af de undersøgtes livskvalitet. Der vil i den kommende tid blive offentliggjort delresultater fra denne undersøgelse. Følg med på … Læs mere Allergiundersøgelse i Europa.