Allergiundersøgelse i Europa.

80 millioner mennesker i Europa lider af allergi. 25% af Europas befolkning har en eller anden form for allergi. En undersøgelse foretaget blandt 7.000 allergipatienter, viser at allergi er et problem med betydende indflydelse på mange af de undersøgtes livskvalitet. Der vil i den kommende tid blive offentliggjort delresultater fra denne undersøgelse. Følg med på www.alk-abello.com eller bliv medlem af Astma-Allergiforbundet eller Atopisk Eksem Forening

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.