Monthly Archives: januar 2001

Udebliver fra undersøgelser

Berlingske Tidende skriver d 16/1 – 2001 at hver 10. patient udebliver fra undersøgelse på Rigshospitalets allergiklinik, uden at melde afbud. Dette medfører et stort ressourcespild, idet der er sat tid af til patienten og det manglende afbud betyder. at man ikke har mulighed for at lade en anden patient komme til i stedet. Fremover agter man, at ændre proceduren omkring tids -tildeling/-bestilling. Derved håber man, at bringe antallet af udeblivelser ned, hvilket betyder en bedre udnyttelse af ressourcerne.

Begrænsning af husstøvmider

Husstøvmider kan begrænses ved at anvende varme (110 G) og damp. En gruppe engelske forskere har fundet ud af at ved at varmebehandle og dampbehandle tæpper og møbler er det muligt at begrænse bestanden af husstøvmider til et niveau under den grænse hvor astmatiker reagerer. Samtidig blev astmatikeres bronkiale hyperreaktivitet mindsket markant. (J. Allergy Clin Immunol 2001, jan; 107 (1) 55-60)

Husstøvmider og allergivaccination

Der er efterhånden mange gode undersøgelser, der viser at allergivaccination har en forebyggende effekt på udvikling af astma og reducerer høfeber. I American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine vol 162 2000, er der offentliggjort en undersøgelse af effekten af allergivaccination overfor husstøvmider. Forfatterne konkluderer, at allergivaccination er en effektiv behandling af patienter, der får høfebersymptomer af husstøvmider, og den nedsætter formentlig deres risiko for senere at udvikle astma.