Avisallergi

erlingske Tidende har en artikel d.28/2-2001, hvor de fortæller at en række af deres læsere har oplevet allergilignende symptomer, i forbindelse med avislæsning. Astma-Allergiforbundet oplyser at hverken tryksværte eller aviser generelt kan medføre allergi. Men alligevel kan en del mennesker opleve gener som hovedpine, koncentrationsbesvær og vejrtrækningsproblemer, når de læser deres avis.

Allergiudredning hos de praktiserende læger?

Næstved Tidende 7/2 og 10/2 – 2001 fortæller om at praktiserende læger i Storstrøms Amt nu kan udrede og bl.a. prikteste de patienter, der kommer med allergiproblemer. Der vil på baggrund af resultaterne herefter kunne behandles effektivt enten ved symptom- eller allergivaccinations- behandling. Fordelen skulle også være at dette sker tæt på patienten. Speciallægerne er … Læs mere Allergiudredning hos de praktiserende læger?

Astma bedres når patienterne uddannes

Det betaler sig at uddanne astmapatienter i hvordan de skal håndtere deres sygdom. Norske forskere har sammenlignet effekten af et uddannelsesprogram for astmatikere med en almindelig behandling. Dels har patienterne færre fraværsdage og dels får de over et år en bedre lungefunktion. Alt i alt vurderede patienterne at de havde haft et bedre år under … Læs mere Astma bedres når patienterne uddannes