Astma bedres når patienterne uddannes

Det betaler sig at uddanne astmapatienter i hvordan de skal håndtere deres sygdom. Norske forskere har sammenlignet effekten af et uddannelsesprogram for astmatikere med en almindelig behandling. Dels har patienterne færre fraværsdage og dels får de over et år en bedre lungefunktion. Alt i alt vurderede patienterne at de havde haft et bedre år under uddannelsesforløbet sammenlignet med tidligere. (European Respiratory Journal feb 2001, Frode Gallefoss et al.)

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.