Omfang af astma og allergi

Politiken skriver d. 24 maj 2001 om en stor dansk undersøgelse af 11.000 tilfældigt udvalgte personer i alderen fra 14 – 44 år. Det var undersøgelsens formål at kortlægge omfanget af astma og allergi. Overraskende viste undersøgelsen at halvdelen af de personer, der havde astma i et eller andet omfang, IKKE fik behandling. I stedet … Læs mere Omfang af astma og allergi

Livsvilkår og allergi

En gruppe læger på Skejby Sygehus vil foretage en undersøgelse blandt 10.000 mødre, der belyser hvordan moderens levevis under graviditeten og selve fødslen, spiller ind på barnets vilkår fremover. Resultaterne skal bl.a. vise, om der er en sammenhæng mellem et stigende antal allergitilfælde blandt børn og mødrenes liv før, under og lige efter fødslen. Næstved … Læs mere Livsvilkår og allergi

Skimmelsvampe er i fokus. De kan ofte være medvirkende til at give børn og voksne allergi. Det er derfor vigtigt at forhindre vækst af skimmelsvamp. Berlingske Tidende skriver d.21/3-01 at skimmelsvampe ofte stortrives i vuggestuers trækrybber. Vask af krybberne en gang om måneden med et svampedræbende middel og god udluftning er med til at mindske … Læs mere

Latter mod allergi

Kan latter være med til at mindske allergisymptomer? En forsker har prøvet at opstille et forsøg, hvor en gruppe allergikere blev udsat for et allergen og derefter blev de sat til at se Chaplin film. Umiddelbart skulle der have været en reduktion i i den allergiske reaktion i forsøgsgruppen. En anerkendt allergi-forsker er meget skeptisk … Læs mere Latter mod allergi