Monthly Archives: maj 2001

Lav fødselsvægt og risiko for astma.

Der er en sammenhæng mellem lav fødselsvægt og risikoen for udvikling af astma. I en artikel ses det, at jo lavere fødselsvægt, desto højere risiko for udvikling af astma. I gruppen af børn der var ca. 3 år ved undersøgelsens gennemførelse, undersøgte man hvor mange, der havde astma. I gruppen af børn som vejede 2500g og derover, da de blev født, havde 6,7% astma, i gruppen som vejede mellem 1500 til 2499 g, da de blev født havde 10,9% astma og i gruppen med en fødselsvægt under 1500 g, havde 21,9 % astma. (Arch Pediatr Adolesc Med 2001 Mar;155(3):401-6)

Ringe hensyn overfor astmatruede børn

Mange astmabørn udsættes for rygning og husdyr eller andre asmaudløsende faktorer i deres hjem. Forskere har undersøgt 1041 astmabørn og fundet et “overraskende højt tal” for hvor mange børn, der udsættes for astmaudløsende faktorer i deres hjemmemiljø. Hos 39% af astmabørnenes familier var der husdyr, selv om det var påvist, at husdyr var den udløsende årsag til barnets astma. Var røg den udløsende årsag, var der alligevel 26% af disse børn, der var udsat for rygning hjemme fra mindst en af forældrene. J Allergy Clin Immunol 2001;107:634-640

Vaccinationsbehandling af allergi er effektiv

En engelsk undersøgelse af patienter med alvorlig høfeber viser, at vaccination kan fjerne symptomerne hos næsten halvdelen af patienterne, og at de er i stand til at lægge 80% af deres allergi-medicin på hylden. Undersøgelsen dokumenterer for første gang, at disse patienter får en stærkt forbedret livskvalitet, hvis de vaccineres mod deres sygdom. Jan. 2001 Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Astma-Allergiforbundet har taget DR’s kritik alvorligt

De har fået foretaget en forbrugerundersøgelse af, hvordan det opfattes, at en vare er “Deklareret i samarbejde med Astma-Allergiforbundet”. Undersøgelsen viste at ca 2/3 af forbrugerne mente, at det betød, at varen var allergitestet og 1/4 mente at varen var sikker at anvende for alle allergikere. Forbrugerombudsmanden påpeger, at det er vigtigt at få skabt et rigtigt billede af, hvad mærkingen går ud på, for at undgå at vildlede forbrugerne.