Lav fødselsvægt og risiko for astma.

Der er en sammenhæng mellem lav fødselsvægt og risikoen for udvikling af astma. I en artikel ses det, at jo lavere fødselsvægt, desto højere risiko for udvikling af astma. I gruppen af børn der var ca. 3 år ved undersøgelsens gennemførelse, undersøgte man hvor mange, der havde astma. I gruppen af børn som vejede 2500g og derover, da de blev født, havde 6,7% astma, i gruppen som vejede mellem 1500 til 2499 g, da de blev født havde 10,9% astma og i gruppen med en fødselsvægt under 1500 g, havde 21,9 % astma. (Arch Pediatr Adolesc Med 2001 Mar;155(3):401-6)

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.