Monthly Archives: september 2001

Ny vaccine mod husstøvmideallergi?

DR bragte spændende information om forskere fra Singapores Universitet, der er ved at udvikle en genetisk vaccine mod astma. Forskerne har fremstillet en vaccine på grundlag af et gen fra husstøvmiden. Dette er en helt anderledes angrebsvinkel og der er store forventninger til effekten. Efter at forsøg på dyr har vist en god effekt, er forskerne klar til at afprøve vaccinen på mennesker i USA. Det skønnes at der i dag på verdensplan er omkring 100-150 mio. astmatikere og tallet er stigende.

Børnevaccinationer og forringet allergiforsvar?

Forebyggende vaccinationsprogrammer er ikke årsag til flere allergiske tilfælde. Et engelsk forskerhold har undersøgt sammenhængen mellem børnevaccinationer og udvikling af allergi. Det var ikke muligt på baggrund af denne undersøgelse at dokumentere at børnevaccinationer medfører en øget hyppighed af allergiske lidelser. Undersøgelsens resultater afkræfter den såkaldte hygiejne teori, hvis fortalere mener, at børnevaccinationerne medvirker til at svække børnenes immunforsvar. American Journal of Public Health 2001, 91 1126-1129.

Tredobling af hyppigheden af astma

I “Ugeskrift for læger” konkluderer en undersøgelse om astmaforekomsten blandt unge voksne i København at: “der fra midten af 1970’erne til starten af 1990’erne er sket en tredobling i hyppigheden af astma blandt unge voksne i København. Sværhedsgraden af astma er øget i samme periode, vurderet ud fra lungefunktionen. Rygning kan ikke forklare forskellene, idet andelen af rygere er faldet markant i løbet af perioden”.(UFL 2001;163:6128-30.)

Husstøvmider – mere information

10-09-01

Op mod 85% af astmatikere er allergiske overfor husstøvmider. Halvdelen af de allergiske asmatilfælde menes at være forårsaget af husstøvmider. Derfor er det vigtigt, at man forsøger at reducere mænden af husstøvmider mest muligt, hvis man er astmatiker eller disponeret for allergiske sygdomme.

Bekæmpelse af husstøvmider
Det vigtigste man kan gøre, for at reducere mængden af husstøvmider er at lufte ud og holde en så lav luftfugtighed som muligt. Om vinteren er det lettest at nedsætte luftfugtigheden – det gøres ved at lufte kraftigt ud 2-3 gange om dagen. Om sommeren kan det være noget sværere. Baggrunden for at det er vigtigt at holde luftfugtigheden så lav som muligt er, at husstøvmiden kun optager væde fra luften. Den er ikke i stand til at drikke vand.

Husstøvmidernes levevis
Husstøvmiden lever af vore hudskæl primært. Den kvitterer 20 afføringskugler om dagen. Disse afføringskugler er fyldt med enzymer der fortsætter nedbrydningen af afføringskuglerne. Når husstøvmiden så senere kommer forbi en sådan afføringskugle spiser den den igen. Dette kan den finde på at gøre op til 3 gange. Disse kugler er meget små – 1/1000 milimeter. De er så lette, at de kan holde sig svævende i luften i op til 20 minutter.

Allergiske reaktioner
Det er især disse afføringskugler med deres aktive enzymer, der er årsagen til, at astmatikere reagerer allergisk når de indånder dem. Indåndingen af afføringskuglerne og deres enzymer medfører allergiske reaktioner hos især personer med allergisk eksem, allergisk rhinit og allergisk astma.

Husstøvmidens levested
Husstøvmidernes foretrukne levesteder er, hvor der er mørkt, fugtigt og varmt. Undersøgelser har da også vist at soveværelser er deres foretrukne levested. Men også polstrede møbler er gode levesteder. Det viser sig, at hvis luftfugtigheden er over 50%, så tiltager væksen af husstøvmider. Modsat ved en luftfugtighed under 45% kan husstøvmiden ikke formere sig og mange af dem vil gå til på grund af væskemangel. Vore dages tætte huse medvirker til at skabe gode levesteder for husstøvmider. De tætte huse medfører, at luftfugtigheden bliver høj og det giver husstøvmiderne gode livsbetingelser. Samtidig vil vi helst ikke fyre for gråspurvene og derfor lufter vi ikke hyppigt nok ud. Alt i alt en adfærd der fører til, at der kommer stadig flere husstøvmider i vore hjem. Så det er vigtigt at lufte ud, når man vil undgå at blive syg.

Historie
Miderne er ældre end dinosauerne. Miderne har eksisteret på jorden i mere end 400 millioner år. Husstøvmiden udviklede sig for ca. 23 millioner år siden. For ca 10.000 år siden begyndte husstøvmiden at leve sammen med menneskene og den har trofast fulgt os lige siden.

Løst og fast om husstøvmider:

Husstøvmider er deres størrelse til trods mere skadelige end vi går rundt og tror. Det vil sige for personer der er allergiske overfor husstøvmidernes eskrementer.

Halvdelen af de astma tilfælde der opstår skyldes formentlig husstøvmider.

Men de er heldigvis sårbare. LUFT UD – BRING LUFTFUGTIGHEDEN NED, så har de svære livsvilkår.

Det er vigtigt at vaske især sengetøjet ved minimum 60 grader. Hvis man vasker ved lavere temperaturer vil det ikke slå husstøvmiderne ihjel.

Vidste du at støvmider ikke kan drikke! Derfor lever de bedst når luftfugtigheden er høj. Så suger de fugtighed til sig! Populært sagt.

Men det er vist at husstøvmiderne ikke kan formeres sig når luftfugtigheden er lav. Så når det er koldt ude så luft ud så er det lettere at bringe luftfugtigheden ned indendørs. (Den kolde luft har afgivet meget fugt ude så når den kommer ind og bliver varmet op, er der ikke så meget fugt i den og derfor falder luftfugtigheden indendørs)

Bestil en pjece om Husstøvmide allergi og allergivacination fra ALK Abello.

Overforbrug af astmamedicin

Der er i Danmark foretaget en undersøgelse af astmatikeres brug af astmamedicin. Konklusionen på undersøgelsen er, at mange bruger mere astmamedicin end lægen tror. 2800 patienter og 138 praktiserende læger deltog i undersøgelsen. 42% brugte astmamedicin oftere end lægen anbefalede. 54% brugte 2 eller flere præparater. Radioavisen 8-9-01 kl. 12.00.