Hudproblemer relateret til jobbet

Ca. hver ottende lønmodtager eller selvstændig erhversdrivende mellem 18 og 59 år har hudproblemer. I de fleste tilfælde er der tale om kontakteksem. For kvinders vedkommende er det især sygeplejersker og blandt mænd fortrinsvis ufaglærte metalarbejdere, der rammes.(www.ami.dk)

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.