Monthly Archives: december 2001

Astma påvirkes negativt af luftens ozon indhold

En amerikansk undersøgelse viser, at selv små ændringer i luftens indhold af ozon påvirker skolebørns velbefindende. En øgning på 20 ppm (parts pr million) gav øget fravær på grund af sygdom. Der var en markant ændring af fraværet, når ozon indholdet i luften blev øget. Især sås der en stigning i fravær på grund af lungesymptomer og symptomer fra de øvre luftveje. Epidemiology 2001;12:43-54