Rygning giver flere luftvejslidelser hos børn

Dagens Medicin skriver, at en opgørelse foretaget af Odense Universitetshospital tyder på, at der er en sammenhæng mellem rygning i hjemmet og børns luftvejslidelser. Opgørelsen viser, at mere end en trediedel af de akut indlagte børn har luftvejslidelser, som direkte kan relateres til passiv rygning.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.