Monthly Archives: januar 2002

Krom i lædervarer

Miljøstyrelsen har undersøgt en lang række lædervarers indhold af krom. Undersøgelsen viser, at der i Danmark sælges lædervarer behandlet med en kromforbindelse, der er kendt for at være allergifremkaldende (krom VI). Samtidig viser undersøgelsen, at koncentrationen af krom VI er overraskende høj. Dette er unødvendigt, fordi det er muligt at forarbejde læder med mindre skadelige kromforbindelsser (krom III). For at øge forhandlernes opmærksomhed på dette problem, kan man spørge forhandleren om, hvilken kromforbindelse lædervarerne er forarbejdet med. (Miljøstyrelsen 31-01-02)

Danske astmabørn

Danske børn med astma er dårligere stillet end astmabørn i de øvrige skandinaviske lande. Børnene er indlagt længere og behandlingen er dyrere. Dette viser en undersøgelse foretaget af prof. Hans Bisgaard på Rigshospitalet i samarbejde med amerikanske sundhedsøkonomer. Også inden for landets grænser er der forskelle fra amt til amt. Hans Bisgaaard udtaler, at det tyder på, at vi har et mindre effektivt behandlingssystem og han arbejder sammen med andre på at indføre ensartede retningslinier for behandling af børn med astma evt. ved etablering af et Nationalt Børneastma Initiativ. (Internetavisen Jyllandsposten 30-01-02)

Nikkel i smykker m.v.

Sundhed. dk skriver d. 13.01.02, at en stikprøveundersøgelse foretaget af Politiken desværre har vist, at der stadig – trods forbud – sælges smykker og ure med et for højt indhold af nikkel.
For ca. 75 kr. kan man på Apoteket købe en “Nikkeltest”. Testen gør det nemt for den enkelte selv at undersøge et smykke, metalknapper i tøj el. lign. for evt. indhold af nikkel. Test-sættet rækker til rigtig mange tests. Opdateret link m. pris