Allergikere skal have en bedre behandling

Pressemeddelelse

Samtlige praktiserende læger i Danmark har fået tilsendt en WHO-lommeguide, som skal ruste dem til at give allergikerne den optimale behandling

En pakke piller og en næsespray til at tage de værste gener, og så er den ikke længere. Sådan bliver mange allergikere hjulpet, når de går til deres egen læge med næseflåd, øjenkløe og åndedrætsbesvær. Men det er ikke godt nok. Udover at dæmpe symptomerne bør patienterne blive tilbudt et udredningsprogram, der nøje klarlægger årsagerne til symptomerne. Det giver mulighed for en mere
effektiv behandling, langt færre fejlbehandlinger, og den opgave skal de alment praktiserende læger nu rustes til.

Derfor har samtlige praktiserende læger i Danmark fået tilsendt en lommeguide, ARIA – Allergic rhinitis and its Impact on Asthma (allergisk høfeber og dens indvirkning på astma) – som er et vigtigt redskab i den fremtidige allergibehandling. Og det er påkrævet med en forbedret behandling, set i lyset af den hastige udvikling af allergitilfælde. I dag har cirka hver fjerde dansker allergi, og tallet stiger- allergi er blevet en folkesygdom.

Lommeguiden er en sammenfatning af ARIA-rapporten – Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma – som er blevet udarbejdet i en international arbejdsgruppe under WHO og udgivet i november 2001. Fra Danmark deltog overlæge, dr. med., Hans-Jørgen Malling, Rigshospitalet, og overlæge, dr. med., Niels Mygind, Århus Kommunehospital. Astma-Allergi Forbundet står som udgiver af den danske udgave.

Lommeguiden understreger, at der er en tæt sammenhæng mellem astma og allergi. De fleste astmapatienter har høfeber, og mange høfeberpatienter har astma -allergikere har i det hele taget en øget risiko for at udvikle astma. 80% af alle astmatilfælde hos børn skyldes allergi. For voksne ligger procenten over 50. Derfor er det nødvendigt at betragte symptomer fra både lunger, næse og øjne som et samlet sygdomsbillede, og alle høfeberpatienter bør undersøges for astma, ligesom alle astmapatienter bør undersøges for høfeber .

Ifølge WHO bør patienterne gennemgå et program, der indeholder:

* en sikker diagnostik gennem sygdomshistorie, hudpriktest og eventuel blodprøve

* en allergensanering, sådan at patienten minimerer mængden af det symptomfremkaldende stof i sine omgivelser

* en symptomdæmpende behandling gennem antihistaminer eller steroider

* i visse tilfælde en behandling med allergivaccination

 

Hvis de praktiserende læger bruger lommeguiden efter hensigten, har allergikerne således udsigt til en langt bedre behandling af deres sygdom i fremtiden. Resultatet vil være en bedre livskvalitet for den enkelte patient med mere energi, mindre medicin og
færre medicinudgifter.

Yderligere oplysninger kan fås hos:
Hans-Jørgen Malling, overlæge, Rigshospitalets Allergiklinik, telefon 35457550
Thorkild Kjær, formand, Astma-Allergi Forbundet, telefon 43435911

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.