AllergiVaccination

Personalet på Lungemedicinsk ambulatorium på Bispebjerg Hospital har spurgt deres allergivaccinationspatienter om deres erfaringer med AllergiVaccination og om, hvor de oprindeligt fik information om AllergiVaccination.

Undersøgelsens resultater er på mange måder særdeles interesssante. Der er mange patienter, der ikke kender noget til AllergiVaccinaion. Samtidig med at de patienter, der er i behandling, er tilfredse med behandlingen.
Sagt på en anden måde AllergiVaccination fortjener en videre udbredelse.

Normalt vil man ikke anbefale AllergiVaccine til patienter med få eller lette symptomer på allergi.
Normalt vil man anbefale AllergiVaccine til patienter med moderate til alvorlige symptomer.

I undersøgelsen viste det sig at

* 53% af patienterne hørte om AllergiVaccine på hospitalet, og det til trods for at de havde allergisymptomer selv om de fik traditionel allergibehandling.

* 19% kendte til AllergiVaccine, fordi de tidligere var blevet sensibiliseret eller havde viden om AllergiVaccine via deres job.

* 12% havde hørt om AllergiVaccine via deres familie eller venner

* 11% havde hørt om det fra egen læge og

* 5% havde set reklamer/annoncer for AllergiVaccine

Set i lyset af at høfeber ubehandlet eller dårligt behandlet kan føre til, at patienterne udvikler astma, er det påfaldende, at så få i dag kender til AllergiVaccine, især når de, som tilfældet er i undersøgelsen, har moderat til svær allergi.

Af de patienter, der er gået i gang med AllergiVaccination, håber ni ud af ti af deltagerne at de vil slippe af med deres allergisymptomer.
Der ud over håber de sidste 10% på, at de ikke vil komme til at udvikle astma.
Af de, der er gået i gang med AllergiVaccination, regner 60% med at blive raske efter behandlingen.
Et andet positivt resultat af undersøgelsen er, at 90% af dem, der er i behandling, vil anbefale behandlingen til venner og bekendte.

Undersøgelsen fra Bispebjerg tager udgangspunkt i, at der er sendt spørgeskemaer ud til 151 vaccinationspatienter. 109 af disse patienter svarede tilbage. Samtidig er hovedparten af disse patienter ikke færdigbehandlet, så de er stadig i behandlingsforløbet.

På 2 områder oplever disse patienter en markant forbedring:

* Symptomer.
65% af deltagerne oplever symptombedring.
30% af deltagerne fortæller, at de har fået en bedre livskvalitet.
Dette har medført, at de har kunnet deltage i “nye” aktiviteter, som de ikke tidligere har kunnet deltage i pga. deres allergi: Gøre rent, slå græs, være sammen med husdyr, sove for åbent vindue og være ude om sommeren.

* Medicinforbrug.
49% havde nedsat deres forbrug af allergimedicin.
45% havde nedsat deres forbrug af astmamedicin.

For ca 34% af deltagerne i undersøgelsen havde det været forbundet med betydeligt besvær at gennemføre behandlingen.
Det var primært et problem at indpasse en god halv time, hver gang man skulle vaccineres.
Ellers er der ikke problemer, og hovedparten var ikke generet af at de skulle afsætte tid til vaccinationerne.

Det må derfor konkluderes, på baggrund af denne undersøgelse, at der er betydelige fordele ved at gå i gang med AllergiVaccination, hvis man er moderat til svært plaget af allergi.

Kilde: Allergi Nyt nr. 2, 2002

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.