Monthly Archives: april 2002

Allergi udvikler sig ikke til astma

Forskere har kortlagt genetikken bag allergi og astma. Det viser sig, at der er tale om to forskellige sygdomme! Man kan godt have allergi uden at udvikle astma. Og man kan sagtens have astma uden at have allergi. Nogle er så uheldige at have begge sygdomme, og er dette tilfældet, vil allergien kunne forværre astmaen. Man kan ikke forebygge astma ved at forebygge allergi. Berlingske Tidende 27-04-02

Se bl.a. denne danske artikel hvor der er en opgørelse af de andre atopiske sygdomme, sammenhænge og omfang.

Rigshospitalets Allergiklinik afprøver immunterapi i pilleform

I øjeblikket gives immunterapi som vaccinationsbehandling, men nu skal et forsøg på Rigshospitalets Allergiklinik vise, om det er muligt at opnå den samme allergidæmpende effekt med piller. Ideen er, at allergikeren får græsekstrakt i en pille. Viser forsøget en sikker effekt, vil den nye pille tidligst være i handlen i år 2004 eller 2005. Sundhed.dk 22-04-02

Plastblødgørere måske årsag til allergi.

Støvede plasticgulve er måske årsag til de stigende problemer med luftvejsallergier. Arbejdsmiljøinstituttet er ved at undersøge dette nærmere. De blødgørende stoffer – phthalater – i plastic afgiver dampe, som når de binder sig til gulvstøv, er mistænkt for at være en medvirkende årsag til allergier. Derfor er det vigtigt at holde PVC gulve omhyggeligt rene. Foreløbig har undersøgelser vist at blødgørerne har en allergifremkaldende effekt på mus. Politiken.dk 14-04-02.

Omfanget af fødemiddelallergi

Et forskerhold fra allergicenteret ved Odense Universitet vil i samarbejde med Rigshospitalet afdække, hvor udbredt fødemiddelallergi er. Internationale undersøgelser viser nemlig at op imod 20% tror, at de lider af fødemiddelallergi. Reelt viser det sig, at 2-3% af den voksne befolkning har fødevarerelaterede allergier. Det skønnes at omkring 300.000 danskere lider af fødemiddelallergi. Berlingske Tidende 10-04-02.