Monthly Archives: juni 2002

Kraftig stigning i antallet af allergiske reaktioner overfor konserveringsmiddel i cremer og shampo.

Der er i Europa konstateret en stigning til det syv dobbelte overfor et konserveringsmiddel – Methyldibromo Glutaronitrile – der anvendes i visse typer creme og shampo. Stoffet har været anvendt udeklareret i visse produkter. Forskere frygter en kraftig stigning i allergiske reaktioner, hvis ikke koncentrationen af stoffet reduceres betragteligt. DR 1 TV-avisen 21-06-02.

Passiv rygning og astmasymptomer hos børn

En amerikansk undersøgelse påpeger, at børn der er udsat for passiv rygning i løbet af dagen, oplever flere astmasymptomer om natten. Dette kan være en medvirkende årsag til uopmærksomhed i skolen eller ligefrem til øget sygefravær både for barnet
og forældrene.

Ligesom i en dansk undersøgelse viste det sig, at ca. knap 1/3 af forældrene fortalte, at de røg hjemme til trods for, at barnet led af astma.

I den amerikanske undersøgelse viste det sig, at jo mere rygning barnet var udsat for, desto værre blev symptomerne. I den gruppe af børn, der var udsat for mest røg om dagen, var risikoen for at få astmaanfald i løbet af natten tredoblet!

Set i lyset af det store sundhedsproblem astma hos børn er, er der god grund til at beskæftige sig meget med, hvad der udløser anfald. Der ses generelt i den vestlige verden en stigning i allergiske sygdomme og det giver et stort pres på sundhedssystemet.
I USA er ca. 17% af henvendelserne på en akut børneafdeling relateret til astma.

Passiv rygning er en risikofaktor for udvikling af astma hos børn.
To ud af fem børn i alderen fra to måneder til to år bor sammen med en ryger – Dette kan være med til at gøre astmabørns tilstand værre og øge raske børns risiko for at udvikle astma. Passiv rygning er årsag til et øget omfang af forskellige luftvejs-symptomer og -sygdomme hos børn. Blandt de mest problematiske er forværring af astma og nedsat
lungefunktion. Det siger sig selv, at passiv rygning dermed er med til at øge udgifter til medicin og lægehjælp for slet ikke at tale om den nedsatte livskvalitet, astmabarnet oplever.

I USA har man forsøgt at klarlægge omfanget af passiv rygning.
En undersøgelse viser at 87,9% af ikke rygere havde stoffer i blodet, der stammede fra passiv rygning.

Forfatterne til undersøgelsen konkluderer, at det er et vigtigt skridt i retning af at forbedre miljøet for børn med astma, at de ikke udsættes for passiv rygning.

J. Allergy Clin Immunol 2002; 110:147-53.

Et tilfælde?

Kan det hjælpe på de allergiske reaktioner, at man har et aircondition anlæg installeret?

Vi har talt med Søren Jensen, der fortæller at han igennem de sidste mange år har været plaget af allergiske symptomer samt dårlig og urolig søvn i foråret og sommeren, når pollentallet steg. Desuden har hans symptomer været meget ubehagelige – han har nærmest følt, at han gik rundt som i en døs.

Hver sommer oplevede familien, at det var meget varmt i deres hus og at det var svært at falde ordentligt i søvn. Den eneste løsning var at åbne vinduet.
Og med en pollenallergiker i huset var det ikke nogen god løsning.

Udgangen blev, at fruen i huset fik trumfet igennem, at der skulle installeres et airconditionanlæg i soveværelset.

Som sagt så gjort – og det interessante skete for Søren Jensen
– han fik det meget bedre. De allergiske symptomer blev væsentligt lettere og ubehaget forsvandt.
Desuden har det været muligt i løbet af dagene med høje pollenforekomster at gå ind i soveværelset og få et frikvarter, hvor de allergiske reaktioner faldt til ro og det var muligt at fortsætte dagen i betydeligt bedre form.

Søren Jensen har som ung arbejdet med maling og opløsningsvæsker og røget samtidig. Desuden har parfume og pollen en kraftig negativ indflydelse på Søren Jensens velvære.

Nu gør en svale som bekendt ingen sommer, men det er interessant, at nogen oplever, at de kan mindske deres allergiske symptomer ved at installere et aircon-anlæg.

Har du selv lignende erfaringer, har du f. eks. gjort noget særligt for at undgå dine allergiske symptomer?

Hvad har du gjort for at påvirke dit velbefindende – skriv en kommentar og fortæl om dine erfaringer. Andre kan have glæde af dem.

Farlige hårfarver

Mange, der farver deres hår, oplever generende bivirkninger bl. a. i form af alvorlige allergiske reaktioner. Den øgede opmærksomhed om disse bivirkninger kan også ses i de registreringer Forbrugerrådet foretager. Her er der set en stigning i indberetninger på et halvt år fra 76 til mere end 120. Tænk og Test har igennem længere tid jævnligt offentliggjort artikler om emnet. Læs mere her

Vægt og astma

Der er foretaget en finsk undersøgelse af betydningen af at overvægtige astmatikere taber sig. Der er positiv effekt selv ved et vægttab på få kilo. I takt med vægttabet forbedredes patienternes peak-flow værdier signifikant. (Vægttab 8 til 18 kilo)