Passiv rygning og astmasymptomer hos børn

En amerikansk undersøgelse påpeger, at børn der er udsat for passiv rygning i løbet af dagen, oplever flere astmasymptomer om natten. Dette kan være en medvirkende årsag til uopmærksomhed i skolen eller ligefrem til øget sygefravær både for barnet
og forældrene.

Ligesom i en dansk undersøgelse viste det sig, at ca. knap 1/3 af forældrene fortalte, at de røg hjemme til trods for, at barnet led af astma.

I den amerikanske undersøgelse viste det sig, at jo mere rygning barnet var udsat for, desto værre blev symptomerne. I den gruppe af børn, der var udsat for mest røg om dagen, var risikoen for at få astmaanfald i løbet af natten tredoblet!

Set i lyset af det store sundhedsproblem astma hos børn er, er der god grund til at beskæftige sig meget med, hvad der udløser anfald. Der ses generelt i den vestlige verden en stigning i allergiske sygdomme og det giver et stort pres på sundhedssystemet.
I USA er ca. 17% af henvendelserne på en akut børneafdeling relateret til astma.

Passiv rygning er en risikofaktor for udvikling af astma hos børn.
To ud af fem børn i alderen fra to måneder til to år bor sammen med en ryger – Dette kan være med til at gøre astmabørns tilstand værre og øge raske børns risiko for at udvikle astma. Passiv rygning er årsag til et øget omfang af forskellige luftvejs-symptomer og -sygdomme hos børn. Blandt de mest problematiske er forværring af astma og nedsat
lungefunktion. Det siger sig selv, at passiv rygning dermed er med til at øge udgifter til medicin og lægehjælp for slet ikke at tale om den nedsatte livskvalitet, astmabarnet oplever.

I USA har man forsøgt at klarlægge omfanget af passiv rygning.
En undersøgelse viser at 87,9% af ikke rygere havde stoffer i blodet, der stammede fra passiv rygning.

Forfatterne til undersøgelsen konkluderer, at det er et vigtigt skridt i retning af at forbedre miljøet for børn med astma, at de ikke udsættes for passiv rygning.

J. Allergy Clin Immunol 2002; 110:147-53.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.