Astma og betydningen af at følge en ordineret behandling

En skotsk undersøgelse havde til formål at undersøge hvilke faktorer, der havde indflydelse på, om børn fik deres astmamedicin korrekt eller på slump.

Udgangspunktet var registrering af, hvordan forældrene købte medicinen. Enten kunne de gøre det regelmæssigt efter forskriften fra lægen, eller de kunne købe medicinen efter et uregelmæssigt mønster. På baggrund af indkøbsmønsteret blev der så dannet to grupper, som det var muligt at undersøge forskelle og ligheder mellem. En gruppe der købte regelmæssigt efter lægens anvisning og en gruppe der købte astmamedicin uregelmæssigt.

Forældrene i begge grupper vidste meget om både astma og astmamedicin.

Gruppen af forældre, der købte astmamedicin uregelmæssigt var kendetegnet ved:

* de mente, at astmasymptomerne var moderate til alvorlige.
* de fortalte, at deres barns astma var dårligt reguleret.
* de fortalte om flere natlige astmaanfald.
* de fortalte, at deres børn fik symptomer ved anstrengelse
* de fortalte, at deres børn var mere fraværende fra skole.

Desuden fortalte forældrene at:

* astmamedicinering ikke var en del af den daglige rutine i familien.
* de ikke mente at den forebyggende medicin var særlig effektiv
* de vægrede sig ved at give den forebyggende medicin.

Undersøgelsen peger på, at det er vigtigt, at forældre undervises i at fortolke deres børns astmasymptomer og at det er vigtigt at hjælpe familier, der ikke har en fast medicin-rutine til at få en sådan etableret.

European Respiratory Journal. 2002;20(6):1464-1469

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.