Astma udredning ikke grundig nok

Der kan være flere grunde til at astmatikere tager mere medicin, end lægen har anbefalet. En kan være, at astmatikeren ikke er blevet tilstrækkeligt instrueret i brugen af medicinen og derfor ikke opnår den ønskede effekt. En anden årsag kan være at patientens astma og evt. allergi ikke er blevet udredt tilstrækkeligt, så patienten ikke ved præcist, hvad der udløser astmaanfaldet. Dette kan medføre, at patienten ikke har mulighed for at foretage en grundig sanering af de miljøer vedkommende færdes i. allergisk hverdag.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.