Et godt indeklima er guld værd

Dansk Indeklima Mærkning anbefaler, at man ved byggeri og indretning så vidt muligt vælger produkter, der er indeklimamærkede.
(Tekst: Journalist Flemming Hove)

Et godt indeklima er guld værd for både helbredet og den daglige trivsel.
Mange kender ubehaget ved øjne, der løber i vand, næsen, der stopper til, koncentrationsbesvær, hovedpine eller fornemmelsen af at være tør i munden hele tiden. Årsagen kan være et dårligt indeklima, der bl.a. skyldes, at nogle af materialerne i huset eller lejligheden afgiver skadelige gasser og dampe.
Derfor anbefaler Dansk Indeklima Mærkning, at man ved byggeri og indretning af både boliger og erhvervslokaler så vidt muligt vælger produkter, der er indeklimamærkede.

Indeklimaet påvirker os via lys, lyd, lugt og luft, og da de fleste af os opholder os mere og mere indendøre, er det vigtigt med et godt indeklima. Derfor er det vigtigt at vide, at indeklimamærkede produkter ikke alene kan skabe et godt indeklima. produkterne skal også bruges på den rigtige måde og i den rigtige sammenhæng. Desuden er ventilation, lys og farver med til at forbedre indeklimaet, siger civilingeniør Marianne Fox fra Dansk Indeklima Mærkning.

Det koster
Henved hver fjerde dansker lider i dag af en eller anden form for allergi, og et dårligt indeklima kan være en af årsagerne. Derfor mener Marianne Fox også, at man med god grund kan stille krav om dokumentation for de produkter, vi omgiver os med. Det er Indeklimamærket med til.
Vi opholder os indendøre op til 90 procent af døgnet enten på arbejdspladsen, i hjemmet eller andre steder. Når det gælder arbejdspladsen, er det en kendsgerning, at et dårligt indeklima forringer effektiviteten og kreativiteten. Derfor koster det penge at vælge forkert, siger Marianne Fox.
Som eksempel nævner hun, at det ofte er luftkvaliteten, det er galt med. Det kan både skyldes afgasninger fra byggematerialer og inventar, men også mangelfuld rengøring, for høj temperatur, for lille luftskifte i forhold til antallet af mennesker eller en kombination af det hele.

Stil Krav
Produkter med Indeklimamærket er testet for afgasning ved kemiske analyser og lugtbestemmelse.
Loftprodukter er desuden testet for partikelafgivelse.
Der findes indeklimamærkede produkter inden for bl.a. gulve (trægulve, trægulvolie, og gulvtæpper), vinduer og yderdøre, indvendige døre, loft- og vægsystemer, flytbare vægge, køkkener, møbler og malinger. På Dansk Indeklima Mærknings hjemmeside www.teknologisk.dk/dim findes en oversigt over indeklimamærkede produkter på det danske marked.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.