Astmabehandling nytter

Den største undersøgelse hidtil af steroidbehandling af astma, viser, at der er en særdeles god effekt ved at behandle forebyggende med inhalationssteroid tidligt i forløbet. Det er muligt at forhindre, at mild astma udvikler sig alvorligt og livstruende, når man sætter hurtigt ind med medicinsk behandling med inhaleret steroid, viser undersøgelsen. Fordelen er, at patienterne … Læs mere Astmabehandling nytter

Histamins, leukotriens og prostaglandins funktion i den allergiske reaktion.

Hvad er histamin, leukotrien og prostaglandin? Mastcellen spiller en stor rolle både i den allergiske proces og i overfølsomhedsreaktionen. Hos den allergiske person sætter sensibiliserede IgE cellerne sig fast på mastcellens IgE-receptorer. Derefter kan et allergen sætte sig fast på hornene af 2 IgE celler. (Y*Y) Det afføder en reaktion inde i mastcellen, hvorefter der … Læs mere Histamins, leukotriens og prostaglandins funktion i den allergiske reaktion.