Monthly Archives: marts 2003

Astmabehandling nytter

Den største undersøgelse hidtil af steroidbehandling af astma, viser, at der er en særdeles god effekt ved at behandle forebyggende med inhalationssteroid tidligt i forløbet. Det er muligt at forhindre, at mild astma udvikler sig alvorligt og livstruende, når man sætter hurtigt ind med medicinsk behandling med inhaleret steroid, viser undersøgelsen. Fordelen er, at patienterne har det væsentligt bedre og har behov for mindre medicin senere i deres behandlingsforløb. Sundhed.dk 28-03-03

Den allergiske reaktion

Hos allergikere er det ofte forskellige organer der reagerer allergisk.

Huden.
Her er det oftest nældefeber eller eksem der ses. Nældefeberen opstår som reaktion på et stof der er spist eller indåndet. Der kommer reaktioner i form af en kløende hævelse oftest med en rød ring rundt om. Selve hævelsen er oftest helt bleg. Årsagen til hævelsen er væske der trænger ud fra blodkarrene. Disse er blevet utætte på grund af den allergiske reaktion.

Eksem kan også være allergisk betinget. Huden bliver ru og i svære tilfælde kan der komme væskende huller i huden. Eksemet er også kløende, men har et karakteristisk tørt skællende udseende.

De øvre luftveje
Næsen giver ofte reaktioner i form af rindende næse og nysen -en del af de typiske tegn på høfeber. Samtidig får allergikeren en fornemmelse af at være tilstoppet i næsen. Slimhinderne hæver og udskiller slim som reaktion på allergi. Det er ofte pollen (Sæsonhøfeber) eller husstøvmider (helårshøfeber) der er årsagen, men det kan også være en lang række andre allergener der er på spil.

Lungerne
Astma er en ubehagelig allergisk reaktion. Den påvirker lungerne ved at musklerne om bronkierne trækker sig sammen og samtidig udskilles der slim i lungerne. Dette medfører problemer med vejrtrækningen. Ubehandlet ødelægger astma lungevævet, med det resultat at ens evne til at trække tilstrækkeligt luft ned i lungerne bliver reduceret.

Histamins, leukotriens og prostaglandins funktion i den allergiske reaktion.

Hvad er histamin, leukotrien og prostaglandin?
Mastcellen spiller en stor rolle både i den allergiske proces og i overfølsomhedsreaktionen.

Hos den allergiske person sætter sensibiliserede IgE cellerne sig fast på mastcellens IgE-receptorer. Derefter kan et allergen sætte sig fast på hornene af 2 IgE celler. (Y*Y) Det afføder en reaktion inde i mastcellen, hvorefter der frigives histamin, prostaglandin og leukotrien.

Disse stoffer og flere andre, deltager alle i den normale inflammatoriske reaktion som går i gang når vi f.eks slår fingeren og den hæver. Denne reaktion har til formål at sikre beskyttelse og heling.

Men den allergiske reaktion er uhensigtsmæssig fordi vi reagerer på stoffer, vi normalt vil få kontakt med i hverdagen. På grund af forskelle i typen af mastceller og hvor de er placeret i kroppen, er der også forskelle i frigivelsen af stoffer fra mastcellen.

Ved høfeber og nældefeber er det hovedsagelig histamin, der giver den allergiske reaktion.

Ved astma og eksem er det nogen af de øvrige stoffer (leukotriener og prostaglandiner), der er hovedansvarlige for den allergiske reaktion.
Leukotrien virker som histamin, men er blot meget kraftigere virkende (potent) end histamin. Men hele den inflammatoriske proces bliver aktiveret, derfor kan det ofte føles som evigheder inden astmatikeren endelig efter et anfald falder til ro igen.
Hele den inflammatoriske proces indsnævrer luftrørene, udskiller slim inde i luftrørene og gør det vigtigt med en anderledes potent behandling end antihistamin.

Histamin virker ved at udvide de små blodkar sammentrække musklerne i glat muskulatur (bl.a lungerne) forårsage kløe (nældefeber) og nysen (høfeber)

Når histamin og de øvrige stoffer kommer ud i blodbanen og vævet, medfører det en lokal allergisk reaktion.

Mastcellen er også skurken, når der er tale om en ikke allergisk overfølsomhedsreaktion (uden der er IgE indblandet)