Verdens største studie af allergivaccination:

Hørsholm, den 9. marts 2003

Pressemeddelelse

Verdens største studie af allergivaccination:
Injektionsbaseret allergivaccination med Alutard® SQ er en effektiv behandling

Allergivaccination med Alutard® SQ er en effektiv behandling af høfeber forårsaget af allergi over for græspollen. Det dokumenterer verdens hidtil største kliniske studie af allergivaccination, der er blevet gennemført på 26 allergiklinikker i Storbritannien. Resultaterne offentliggøres i dag på de amerikanske allergilægers årskongres i Denver, USA.

Allergivaccination i form af regelmæssige injektioner med allergivaccinen Alutard® SQ er en effektiv behandling af allergi. Et nyt klinisk studie dokumenterer, at patienter med høfeber forårsaget af græspollenallergi, som behandles med Alutard® SQ, får signifikant færre høfebersymptomer og har mindre behov for traditionel symptomdæmpende medicin sammenlignet med kontrolgruppen (placebo).

“Resultaterne af behandlingen med allergivaccination er meget overbevisende. Vi ved desuden fra tidligere undersøgelser, at allergivaccination har en vedvarende effekt, der fortsætter efter behandlingen er afsluttet,” siger professor ved Imperial College, University of London, Dr. Stephen R. Durham, som er en af verdens førende allergilæger og medansvarlig for undersøgelsen. Han præsenterer resultaterne i dag på de amerikanske allergilægers årskongres (American Academy of Allergy, Asthma & Immunology) i Denver, Colorado.

Undersøgelsen af Alutard® SQ græspollen blev gennemført som et dobbelt-blindet, placebokontrolleret klinisk fase III-studie. Studiet omfattede i alt 410 voksne patienter med høfeber forårsaget af allergi over for græspollen, og der var endda tale om de vanskeligste tilfælde af høfeber, der ikke kan behandles tilstrækkeligt med traditionel symptomdæmpende allergimedicin som f.eks. antihistaminer og steroider. Behandlingen fandt sted ved 26 allergiklinikker i Storbritannien og forløb over 30 uger før og under pollensæsonen 2002. Studiet fokuserede således alene på den umiddelbare effekt, der allerede opnås under den første pollensæson i det 3-5 årige behandlingsforløb med Alutard® SQ.

Hovedkonklusionerne er:

Færre allergiske symptomer. Som det er normalt i undersøgelser af denne type, blev alle patienter bedt om løbende at beskrive deres symptomer med tal på en standardiseret skala. Behandlingsgruppen viste sig at have en gennemsnitlig symptom-score, der lå mere end 30 procent lavere end placebogruppens. Der var således tale om en signifikant reduktion af symptomerne i forbindelse med behandlingen med Alutard® SQ.

Mindre forbrug af øvrig medicin. Patienternes forbrug af traditionel symptomdæmpende medicin blev ligeledes registreret og omregnet til en talværdi på en tilsvarende skala. Behandlingsgruppens gennemsnitlige forbrug af øvrig medicin viste sig at ligge mere end 30 procent lavere på denne skala end placebogruppens. Dermed var der også for medicinforbrugets vedkommende tale om en signifikant reduktion i forbindelse med behandlingen med Alutard® SQ.

Veltolereret behandling. Allergivaccination er en behandling med stigende doser af standardiserede naturlige allergener, hvor patientens immunforsvar gradvist vænnes til at kunne tåle de allergener, der ellers udløser den allergiske reaktion. I forbindelse med undersøgelsen bekræftedes den velbeskrevne bivirkningsprofil. Alle reaktionerne kunne kontrolleres med symptomdæmpende medicin, og undersøgelsen konkluderer, at behandlingen er veltolereret.
Resultaterne bliver præsenteret i detaljer på de europæiske allergilægers årskongres (European Academy of Allergology and Clinical Immunology) i Paris i juni måned og vil snarest muligt blive anvendt til at indlede registreringsprocessen rettet mod lancering af det 3-5 årige behandlingskoncept på det britiske marked. Som i det øvrige Europa er græspollen i Storbritannien den betydeligste årsag til allergi. Undersøgelser peger på, at omkring 10 procent af briterne lider af høfeber forårsaget af allergi over for græspollen.

Den britiske undersøgelse er iværksat af den biofarmaceutiske virksomhed ALK-Abelló, der er en del af Chr. Hansen Gruppen og verdens førende selskab inden for allergivaccination.

“Vi er meget glade for, at Alutard-studiet er gennemført med det klare og positive resultat, som vi havde håbet. Det er nu tydeligere end nogen sinde bekræftet, at allergivaccination bør spille en central rolle i fremtidens behandling af allergi,” siger ALK-Abellós administrerende direktør, Jens Bager.

Allergivaccinen Alutard® SQ er registreret i adskillige lande verden over, hvor den markedsføres i flere varianter mod allergier over for pollen, husstøvmider, dyrehår og bi- og hvepsestik. I Danmark er omkring 15.000 allergikere under behandling med allergivaccination, hovedsagelig mod allergier over for græs- eller birkepollen.

Kontakt:

Administrerende direktør Jens Bager, ALK-Abelló.
Tlf. (+45) 22 99 03 04

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.