Påvirkning af mastcellen

Hvor findes mastcellen?
Mastcellen findes i vores krop især omkring blodkar ved vore slimhinder og i huden. Der findes en række forskellige typer, men deres berettigelse er den samme, nemlig omgående at kunne skabe kraftige lokale påvirkninger af vævet for at genere indtrængende parasitter.

Hvordan er mastcellen opbygget
Mastcellen har højaffinitetsreceptorer for IgE celler. Det betyder at mastcellerne hellere ser at IgE celler binder sig til mastcellen end andre celler binder sig til mastcellen
(=Allergisk reaktion- kombination af IgE celler og allergener).

Denne binding af IgE celler er en af to måder mastcellen kan bringes til at udsende sit indhold.

Men mastcellen kan også stimuleres af uspecifikke stoffer til at fyre sit indhold af.
(Hyperreaktivitet – stoffet får, når det binder sig til mastcellen, mastcellen til at fyre indholdet af histamin osv. af)
Disse uspecifikke stoffer kan være “smog”, tobaksrøg og kemikalier og mange af disse stoffer og også medvirkende til at blokere det naturlige forsvar.

Inde i mastcellen er der opmagasineret depoter af histamin. Ligesom der er forstadier til leukotriener og prostaglandiner klar til affyring når det er nødvendigt.

Hvad er mastcellens rolle
Nu har moder natur ikke ønsket at være ond ved nogen mennesker og gøre dem til allergikere. Det menes at IgE immunglobulinerne har en plads i vort immunsystems bekæmpelse af parasitter.
Mastcellen danner og bærer de stoffer der skal gøre livet surt for indtrængende parasitter histamin, leukotrien og prostaglandin for at nævne de vigtigste.

Mastcellen spiller en meget central rolle i både den allergiske og den ikke allergiske overfølsomhedsreaktion.Oprindeligt var dette en fornuftig tanke, men da vi taler om IgE celler sensibiliseret overfor bestanddele (allergener) i vore omgivelser, er der tale om en uhensigtsmæssig reaktion.

IgE bundet til mastcellen – reaktion
Mastcellen er i realiteten aftrækkeren, der affyrer histamin, prostaglandin og leukotriener. Disse stoffer bærer ansvaret for den allergiske reaktion – nyset, kløen, astma, nældefeberen osv. osv.

Denne reaktion der ofte kan ses inden for minutter kaldes normalt for straksreaktionen. Mange vil opleve 4-8 timer senere, at der kommer en ny reaktion, der stammer fra det første møde med allergenet nemlig en senreaktion, hvilket skyldes effekten af den kaskade, som mastcellerne sætter i gang når de bliver affyret.

Sensibilisering

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.