Gummi og allergi

Miljøstyrelsen har foretaget en stikprøveundersøgelse for afgivelse af MBT i produkter, der indeholder naturgummi. MBT er allergifremkaldende og anvendes i fremstillingen af gummi, det er med til at gøre gummiet elastisk. MBT er et af flere stoffer i gummi, der kan medvirke til at fremkalde allergi. Miljøstyrelsen har i denne undersøgelse udelukkende testet for MBT. Flere informationer på www.mst.dk. Miljø, april 2003.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.