Astmavaccine på vej

En ny vaccine til astmatikere er udviklet og er ved at blive afprøvet i England. Vaccinen virker ved at gøre astmatikeren mindre følsom overfor de allergener, der udløser astmaanfald. Forskerne har delt allergenerne i mindre stykker, med det resultat, at det er blevet muligt at “vænne” astmatikeren til allergenet uden at risikere astmaanfald som følge af vaccinationen. Vaccinen kan medvirke til at reducere hyppigheden af astmaanfald, men den helbreder ikke astma. sundhed.dk 15-04-03

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.