Underbehandling af astma

En ny undersøgelse blandt 3.000 danske astmapatienter tyder på at halvdelen af landets 300.000 astmapatienter enten får for lidt eller forkert astmamedicin. Astma-Allergiforbundet opfordrer de praktiserende læger til en bedre dialog med astmapatienterne. Politiken.dk 02-06-03.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.