Astmarisiko efter ophold i svømmehal

Et nyt belgisk studie har undersøgt, hvordan lungvævet påvirkes ved ophold i svømmehaller. Forskerne fremhæver, at der ses en påvirkning af lungevævet hos de børn, der hyppigt går i svømmehal, svarende til hvad en ryger udsætter sig for ved rygning. Forskerne mener, at dette kan være en medvirkende årsag til den stigning i astma og allergi, der ses i de industrialiserede lande. Forskerne slår også til lyd for, at der bør findes alternativer til chlor, idet chlor indgår forbindelser med de organiske stoffer (urin, sved etc.) der kommer ud i vandet og danner luftformige forbindelser, der kan være skadelige. Occup Environ Med. 2003;60:385-394

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.