Monthly Archives: august 2003

Husdyrhold i barndommen og udvikling af allergi

En ny stor undersøgelse har set på sammenhængen mellem husdyrhold i de tidlige barneår og risikoen for udvikling af astma og høfeber i voksenlivet. Det viste sig, at det var kompliceret at udrede sammenhængene. Men undersøgelsen viser, at hvis man har haft en kat i barndommen, øges risikoen for at få astma hos den gruppe, der reagerer allergisk for kat i en priktest. At have hund i den tidlige barndom synes, at beskytte mod udvikling af allergisk sygdom, men modsat gav det anledning til, at flere fik ikke-allergiske lungeproblemer senere i livet (ikke allergisk astma). Journal of Allergy an Clinical Immunology 2003;112:289ff.

Pollenallergi og mad

Sundhedsstyrelsen, Fødevaredirektoratet og Astma-Allergi Forbundet har netop udgivet en pjece om pollenallergi og mad. Pjecen oplyser om krydsreaktioner mellem pollen og forskellige madvarer. Pjecen indeholder desuden et afsnit om latex-allergi og redegør for de symptomer latex allergikere kan få ved at spise forskellige frugter og grøntsager. Pjecen kan rekvireres gratis hos Fødevaredirektoratet og Sundhedsstyrelsen eller bestilles hos Astma-Allergi Forbundet. Download pdf