Kontaktallergi og rygning

Der er offentliggjort en spændende dansk undersøgelse, der viser,
at der sandsynligvis er en sammenhæng mellem rygning og udvikling af kontaktallergi.
Set i lyset af, at kontaktallergi er et stort samfundsproblem, er det vigtigt
at få fastslået, hvad der er med til at give reaktionerne. Desuden
lader det til, at kontaktallergi altid giver livslange gener, og at personer
der har fået kontaktallergi, altid må undgår det stof/de stoffer
de nu engang reagerer på.
Det danske studie undersøgte 1056 mennesker i alderen 15-69 år.
Alle blev undersøgt grundigt for nikkelallergi og alle deltagere skulle
redegøre grundigt for deres rygevaner – nu og tidligere. Resultatet
viste en klar sammenhæng mellem rygning og risikoen for udvikling af kontakteksem,
desuden viste det også, at jo mere man røg, desto større
blev risikoen for at udvikle kontaktallergi.
Indtil for nyligt har man troet, at det kun var muligt, at udvikle overfølsomhed
og kontakteksem ved tæt kontakt med det pågældende stof. Men
den nye danske undersøgelse sætter sagen i et helt nyt lys. Denne
ekstra risikofaktor ved rygning bør måske indgå i vejledningen
af unge, når der tales om rygning.
Undersøgelsen bekræfter endnu engang, at der er langt flere kvinder
end mænd, der har kontakteksem. Man ved ikke med sikkerhed, hvorfor det
forholder sig sådan.
I undersøgelsen var der lige mange mænd og kvinder, der røg
eller havde røget. Selv om der er flere kvinder, der udvikler kontaktallergi
generelt, er rygning en selvstændig risikofaktor både for mænd
og kvinder.
I gruppen af kvinder var der en klar sammenhæng mellem udvikling af nikkeleksem
og aktuel rygning, desuden kunne det ses, at jo mere kvinderne røg desto
større var deres risiko, for at udvikle nikkelkontakteksem. Der var 7
mænd, der reagerede på nikkeltesten, var alle rygere!
Et lille særpræget fund i undersøgelsen var, at rygere hyppigere
var piercet i øret end ikke rygere. Man undersøgte, om den enkelte
deltager var ørepiercet, da man ved, at piercing kan være medvirkende
til, at man udvikler kontaktallergi overfor nikkel.
En sidste positiv bemærkning til rygere, der ønsker at holde op
med at ryge, er at rygestop tilsyneladende også vil være med til
at nedsætte risikoen for udvikling af kontaktallergi.

J. Allergy and Clin.
Immunol 2003:111;980-4.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.